MA3202-1 Galois teori
Våren 2007

 
Beskjeder: 19.12: Første møte 8. januar 2007, kl. 12.15, rom B22.

Ansvarlig: Helge Maakestad. Rom 944, Sentralbygg II. Telefon 73 59 17 95.
E-post: helge.maakestadatmath.ntnu.no.
Ukentlige møter: Mandag 12.15-14.00 rom B22 og torsdag 10.15-12.00 rom B22.
Litteratur: P. B. Bhattacharya, S. K. Jain og S. R. Nagpaul: Basic Abstract Algebra. Cambridge University Press, Second edition. ISBN: 0-521-46629-6.

J. B. fraleigh: A first course in abstract algebra. Addison-Wesley Publishing Co. 7'th edition.

Plan: Her finner dere en foreløpig fremdriftsplan for kursets forelesninger. Jeg vil også poste meldinger om kurset på denne siden.

Pensum: Pensum for kurset vil være kap. 11, 15, 16 og 17 i boken "Basic Abstract Algebra" samt deler av kapittel 18.

Her finner dere en artikkel om Galois.

Fasit: Her finner dere fasit for eksamen.

Innhold: Kap. 11   Unique factorization domains and euclidean domains
11.1 Unique factorization domains
11.2 Principal ideal domains
11.3 Euclidean domains
11.4 Polynomial rings over UFDs
Kap. 15   Algebraic field extensions
15.1 Irreducible polynomials and Eisenstein criterion
15.2 Adjunction of roots
15.3 Algebraic extensions
15.4 Algebraically closed fields
Kap. 16   Normal and separable extensions
16.1 Splitting fields
16.2 Normal extensions
16.3 Multiple roots
16.4 Finite fields
16.5 Separable extensions
Kap. 17   Galois theory
17.1 Automorphism groups and fixed fields
17.2 Fundamental theorem of Galois theory
17.3 Fundamental theorem of algebra
Kap. 18   Applications of Galois theory to classical problems
18.1 Roots of unity and cyclotomic polynomials
18.2 Cyclic extensions
18.3 Polynomials solvable by radicals
18.4 Symmetric functions
18.5 Ruler and compass constructions
Eksamen: Holdes den 30 mai.