TMA4100 som frivillig fag

Tar du Matematikk 1 som frivillig fag, må du gjennomføre det obligatoriske øvingsopplegget (med mindre du har fått det godkjent tidligere). Du kan velge fritt hvilken parallell du vil følge når det gjelder auditorieøvinger og hjemmeøvinger. Det spiller ingen rolle hvilken du velger, for alle har de samme øvingene. Ta kontakt med øvingslæreren for den parallellen du ønsker å følge, og si fra hvilken gruppe du ønsker å være på (hjemmeøvinger). Det er mulig å følge hjemmeøvingene for en parallell og auditorieøvingene for en annen.