TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

Anbefalte ekstraoppgaver

Generelt:
Her finner du anbefalte ekstraoppgaver tilhørende øvingsoppgavene. De er verken mer eller mindre eksamensrelevant enn øvingsoppgavene, de er simpelthen oppgaver du kan øve deg på.
Ekstraoppgaver:
Øvingsnummer Kapittel Oppgavenummer
Øving 1 K 13.1 1, 7, 15, 19
K 13.2 3, 7, 11, 13, 19, 23
Øving 2 K 2.1 3, 5, 7, 9
K 2.2 1, 7, 9, 11, 15, 27
Øving 3 K 2.4 7, 15
K 2.5 1, 9, 15
(D²y = y'', Dy = y', Iy = y)
K 2.6 3, 11, 13
Øving 4 K 2.7 1, 5, 9, 15
K 2.8 1,15
K 2.10 7, 9, 13
(D²y = y'', Dy = y', Iy = y)
Øving 5 EP 1.1 3, 5, 7
EP 1.2 1,13, 23, 27
EP 1.3 3, 15, 33
Øving 6 EP 1.4 3, 5, 11, 17
EP 1.5 7, 9, 17, 25
Øving 7 EP 2.1 1, 6, 11 (svar 6: –2 )
EP 2.2 1, 5, 7
EP 2.3 1, 5, 25
Øving 8 EP 2.4 9, 11, 21
EP 4.1 1, 7, 11, 15, 21
EP 4.2 7, 13, 21, 25, 27
Øving 9 EP 4.3 1, 3, 9, 25, 27
EP 4.4 1, 3, 13, 17
Øving 10 EP 5.1 1, 15, 17, 27
EP 5.2 3, 15, 17
Øving 11 EP 5.4 1, 5, 17
EP 6.1 5, 15, 25
Øving 12 EP 6.2 5, 17, 19
EP 6.3 5, 15
K 4.1 1, 11
K 4.3 1, 11