TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTMT, MTPROD - lysark

Dato Lysark Beskrivelse
18. august Forelesning 1 Komplekse tall på normalform
21. august Forelesning 2 Komplekse tall på polarform
25. august Forelesning 3 Lineære differensialligninger av orden 2
28. august Forelesning 4 Lineære differensialligninger med konstante koeffisienter
1. september Forelesning 5 Masse-fjærsystem; Euler-Cauchyligninger
4. september Forelesning 6 Eksistens og entydighet av løsninger; Inhomogene ligninger
8. september Forelesning 7 Ubestemte koeffisienters metode
11. september Forelesning 8 Tvungne svingninger, Variasjon av parametre
15. september Forelesning 9 Lineære ligningssystem og matriser; Gausseliminasjon
18. september Forelesning 10 Gauss-Jordaneliminasjon; Homogene lineære ligningssystem
22. september Forelesning 11 Matriseoperasjoner
25. september Forelesning 12 Inverse matriser; Determinanter
29. september Forelesning 13 Cramers regler og inverse matriser
2. oktober Forelesning 14 Repetisjon
6. oktober ingen forelesning Semesterprøve
9. oktober Forelesning 15 Vektorrom
13. oktober Forelesning 16 Lineær uavhengighet
16. oktober Forelesning 17 Basis for vektorrom
20. oktober Forelesning 18 Radrom og kolonnerom
23. oktober Forelesning 19 Ortogonale vektorer
27. oktober Forelesning 20 Minste kvadraters metode
30. oktober Forelesning 21 Gram-Schmidts algoritme
3. november Forelesning 22 Egenverdier og egenvektorer
7. november Forelesning 23 Diagonalisering av matriser
10. november Forelesning 24 System av differensialligninger
14. november Forelesning 25 Symmetriske og ortogonale matriser
17. november Forelesning 26 Kjeglesnitt
21. november Forelesning 27 Repetisjon