TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

Eksamensoppgaver

Generelt
Her finnes eksamensoppgaver og løsningsforslag for Matematikk 3 (TMA4110 (SIF5009) og TMA4115 (SIF5010)).
Merk
Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke lenger pensum i Matematikk 3 (det inngår nå i Matematikk 1), så oppgaver med disse temaene er derfor ikke relevante for årets eksamen.
Hefte med eksamensoppgaver
Finner du her.
Gamle eksamensoppgaver (resten av løsningsforslagene blir lagt ut når øvingsopplegget er ferdig)
Aug. 09 Oppgaver løsningsforslag
Jun. 09 Oppgaver løsningsforslag
Des. 08 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 08 Oppgaver løsningsforslag
Jun. 08 Oppgaver løsningsforslag
Des. 07 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 07 Oppgaver løsningsforslag
Mai 07 Oppgaver løsningsforslag
Des. 06 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 06 Oppgaver løsningsforslag
Jun. 06 Oppgaver løsningsforslag
Des. 05 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 05 Oppgaver løsningsforslag
Jun. 05 Oppgaver løsningsforslag
Nov. 04 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 04 Oppgaver løsningsforslag
Jun. 04 Oppgaver løsningsforslag
Des. 03 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 03 Oppgaver løsningsforslag
Mai 03 Oppgaver løsningsforslag
Des. 02 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 02 Oppgaver løsningsforslag
Mai 02 Oppgaver løsningsforslag
Des. 01 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 01 Oppgaver løsningsforslag
Mai 01 Oppgaver løsningsforslag
Des. 00 Oppgaver løsningsforslag
Aug. 00 Oppgaver løsningsforslag
Mai 00 Oppgaver løsningsforslag
Des. 99 Oppgaver løsningsforslag