==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Midtsemesterprøve i TMA4120 Matematikk 4K.

Tid: Mandag 3. oktober, kl 8.15.

Sted: Se i tabellen hvilket rom du skal være i.
Pensum:Øving 1 - 5, Kreyszig 5.1-5.7, 10.1-10.7, 10.10, 11.1-11.6.
Tips: Øvinger og prøveeksamen.

kl 8.15OppmøteAlle studenter registrerer seg hos vaktene og får utdelt kladdepapir.
kl 8.30Eksamen starterVaktene deler ut oppgaveark og svarark. Studentene leser veiledningen på oppgavearket grundig!

OBS: INGEN slipper inn etter at eksamen har startet!

kl 9.45Eksamen sluttAlle studentene leverer inn både oppgaveark og svarark og framviser studentlegitimasjon.

Dette må dere ha med på prøven:
  • Blå eller svart kulepen. (Blyant holder ikke!)
  • Studentlegitimasjon. Semesterkort.
  • Rottmann matematisk formelsamling.
  • Kalkulator HP 30S.
Her er veiledningen til oppgavene, et eksempel på et svarark og en prøveeksamen (fasit: babbfd).Resultater

Gratulerer med vel overstått midtsemesterprøve! Her er: Beskjeder:
  • Sjekk at resultatet ditt er registrert! Er det ikke det, kan du få ta utsatt prøve hvis du tar personlig kontakt med faglærer i treffetiden før 1. november 2005.

  • Sjekk om resultatet ditt stemmer! Er det feil, ta personlig kontakt med faglærer i treffetiden.

  • Det blir ikke anledning til å ta prøven om igjen. Men om noen ikke fikk tatt prøven, kan faglærer vurdere om det er rimelig at de kan få ta utsatt prøve. Ta personlig kontakt med faglærer i treffetiden.
OBS: Email henvendelser om ovenstående punkter besvares ikke.

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen