==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Utsatt midtsemesterprøve i TMA4120 Matematikk 4K.

Tid: Tirsdag 15. november, kl 07.55.

Sted:Rom 446 SBII.
Pensum:Øving 1 - 5, Kreyszig 5.1-5.7, 10.1-10.7, 10.10, 11.1-11.6.
Tips: Øvinger og prøveeksamen.

kl 7.55OppmøteAlle studenter registrerer seg hos vaktene og får utdelt kladdepapir.
kl 8.00Eksamen starterVaktene deler ut oppgaveark og svarark. Studentene leser veiledningen på oppgavearket grundig!
kl 9.30Eksamen sluttStudentene leverer inn både oppgaveark og svarark og framviser studentlegitimasjon.
kl 10.00Eksamen slutt for dem med ekstra tid

Dette må dere ha med på prøven:
  • Blå eller svart kulepen. (Blyant holder ikke!)
  • Studentlegitimasjon. Semesterkort.
  • Bekreftelse på eventuell ekstra tilrettelegging under prøven.
  • Rottmann matematisk formelsamling.
  • Kalkulator HP 30S.
Her er veiledningen til oppgavene, et eksempel på et svarark og en prøveeksamen (fasit: babbfd).Hvem kan ta utsatt prøve?

  • Studenter med gyldig forfall til den ordinære midtsemesterprøven. Ta personlig kontakt med faglærer i treffetiden hvis du lurer på om du hadde gyldig fravær.

  • Studenter som skal ha spesiell tilrettelegging og som ikke tok ordinær prøve.

  • Studenter som ikke har fått registrert sitt resultat fra ordinær midtsemesterprøve. (Sjekk her.)
OBS: Email henvendelser om ovenstående punkter besvares ikke og frist for å si ifra er 1. november.Resultater

Gratulerer med vel overstått midtsemesterprøve! Her er:
  • Prøven (fasit: BEDFBF). (Det blir ikke laget noe løsningsforlag).
  • Resultatene for hver enkelt student sortert etter studentnummer.

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen