==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Gamle meldinger i TMA4120 Matematikk 4K (MTFYMA).

Beskjeder: 11.12.06:
  Eksamen blir onsdag 13.12. kl 9-13. Lykke til!
13.11.06:
 • Pass på at dere får nok godkjente øvinger til å ta eksamen!

 • Øving 13: Kun for dem som ikke har nok øvinger etter øving 12.
  Ingen løsningsforslag lages.

 • Møte i Referansegruppen Fredag 17.11.
  Ta kontakt med dem hvis dere har innspill til faget. Siste sjangs...

 • Jeg drar bort uke 47 (20.11. - 24.11). Lisa Lorentsen skal være vikar.

 • Treffetid før ekamen:

  Torsdag 30.11.  kl 10:00 - 11:00  rom 1148 SB2.
  Fredag 8.12. kl 10:00 - 11:00 rom 1148 SB2.
  Mandag 11.12. kl 10:00 - 12:00 auditorium S1

3.11.06:

 • Husk å repetere Taylorrekker fra Matematikk 1 og spesielt metoder for å finne slike.

 • Pass på at dere får nok godkjente øvinger til å ta eksamen.

 • Det siste referansegruppemøte avholdes innen et par uker. Ta kontakt med referansegruppa om dere har tilbakemeldinger på kurset.

 • Jeg drar bort uke 47 (20.11. - 24.11). Lisa Lorentsen skal være vikar.

16.10.06:

21.09.06:

 • Beklager de problemer strømbruddet førte til for forelesningen 21.9.

 • Siden forelesningen ble ca en halv time forsinket og mange ikke fikk med seg siste halvtime har jeg scannet og lagt ut notatene fra den halvtimen her.

  (Med forbehold om feil!)

12.09.06:

 • Møte i referansegruppen fredag 8.9.
  Forsøk på oppsummering:
  • For høyt tempo 1. forelesning.
  • For rakst tempo siste 15 min av forelesning.
  • Hold tiden!
  • Ikke si "dette er lett..."
  • Bra: Stuktur, repetisjon. Nok eksempler.

 • Kapittel 10.6 i Kreyszig: Stort sett selvstudium.

 • Treffetid: Trisdager kl 12:15-13:00, rom 1148 SB2.

04.09.06:

 • Første møte i referansegruppen blir førstkommende fredag kl 11.

  Kontakt dem hvis du har forbedringsforslag, ris, ros osv. som angår faget!!

 • Treffetid: Trisdager kl 12:15-13:00, rom 1148 SB2.

29.08.06:

 • Faget har fått referansegruppe.

  Kontakt dem hvis du har forbedringsforslag, ris, ros osv. som angår faget.

 • Treffetid: Trisdager kl 12:15-13:00, rom 1148 SB2.
22.08.06:
 • Repeter delbrøksoppspaltning til neste forelesning. (Matematikk 1 pensum)

 • Se over metodene for å løse ordinære differensiallininger fra Matematikk 3.

 • Ny treffetid: Tirsdager 12.15-13.00.

 • Feil i forelesning 22.8.:
  • Eksistens teorem for Laplace transformasjonen
   (Tm. 3 i forelesningen, K5.1 Tm. 3):
       k kan være vilkårlig reelt tall!
  • Teorem om Laplace transformen til n-te derivert
   (Tm. 6 i forelesningne, K5.2. Tm. 2):
      Vekstbetingelsen må gjelde for de (n-1) første deriverte, og ikke bare funksjonen selv.
17.08.06: Velkommen til Matematikk 4K! Første forelesning: Tirsdag 22.8.

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen