Gamle meldinger i fag TMA4120 Matematikk 4K for MTFYMA.

Gamle meldinger i TMA4120 Matematikk 4K (MTFYMA).

Beskjeder:
 • Eksamen 18.12.2007: Oppgaver og løsningsskisse.

  God jul og godt nyttår!

 • Lykke til på eksamen!
 • Mandag 19.11.:
  • Oppsummering Kompleks analyse og Fourierrekker.
  • Eksamensoppgaver: B-13, B-28, A-32
 • Torsdag 22.11.:
  • Oppsummering Laplace/Fourier transform, PDL, separasjon av variable.
  • Eksamensoppgaver: A-31, A-4, Oppg 2 - Desember 05. (Kan endres!)
 • Treffetid før ekamen:

  Fredag  7.12.  kl 10:00 - 11:00  rom 1148 SB2.
  Onsdag 12.12. kl 10:00 - 12:00 auditorium S5.
  Mandag 17.12. kl 10:00 - 11:00 auditorium S5

 • Øving 13:
   - KUN for de som etter øving 12 mangler EN øving for å ta eksamen.
   - Ingen veiledning, ingen lf.
   - Frist: ONSDAG 21.11. kl 12:00
 • Sjekk antall godkjente øvinger! Sørg for at du får nok (minst 8)!
 • Referansegruppemøte 1.11.
  • Generelt: Studentene er overveiende fornøyde.
  • Overfladisk stud.ass. retteing: Stud.ass. retter ikke øvinger lenger - de godkjenner og registrerer.
  • Repetisjonstransparenter på nett? Nei - bare de som er på tida får se disse.
  • Ellers: Store øvinger, dårlig forberedt stud.ass., ikke bytt ukas øving for tidlig, gjenta spm fra sal ... vi skal prøve å rette det opp.
 • Referansegruppa har møte torsdag 1.11.
   Kontakt dem hvis du har innspill til faget.
 • Repeter metoder for å finne Taylorrekker (for reelle funksjoner) før torsdag 1.11.
 • Flytting av forelesning: Forelesning torsdag 18.10. flyttes til
   Fredag 19.10. kl 10:15 - 12:00 auditorium R1.
 • Vikar: Eugenia Malinnikova er vikar mandag 15.10. Jeg skal til Frankrike.
 • Transparent om klassifisering av 2. ordens lineære PDLer og eksempel på bruk av karakteristikkmetoden.

 • Repeter løsing av ordinære diff. likn. fra Matematikk 3/Lineær algebra til mandag 24.9.

  Metoder herfra vil bli brukt på forelesningene uten noen særlig forklaring.

 • Les selv kapittel 11.5 til mandag 10. september. Gjennomgås meget raskt i forelesning.
 • Referansegruppen er klar. Første møte blir i uke 36. Kom med innspill til gruppen!
 • Treffetid: Onsdager 13:15 - 14:00 på rom 1148 SB2.
 • Referansegruppe utpekes på mandag 27. august. Vi trenger frivillige!
 • Repeter delbøksoppspaltning fra Matematikk 1. Dette er viktig i Mat 4K og antas kjent.
 • Første forelesning: Mandag 20.8. kl 12:15 - 14:00.
  Vikar: Eugenia Malinnikova.
 • Første øvingstime: Fredag 31.8. kl 8:15 - 10:00.