Midtsemesterprøver fra forrige år

Vår 2006: oppgaver - fasit
Vår 2005: oppgaver og fasit
Høst 2004: oppgaver 1 og oppgaver 2 - fasit til begge