==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

TMA 4135 Matematikk 4D

linje E7, F2, og S - høsten 2003Notat

Pensumnotat:

  • Newton-Raphsons metode for system av ikke-lineære ligninger, (pdf / ps)

Ikke-pensum notater:


Last modified: Mon Nov 10 21:53:47 MET 2003