Beskjeder: 11.10 Husk å ta med studiebevis/semesterkort til midtsemesterprøven.

11.10 Angående midtsemesterprøven. Den finner sted lørdag 16. oktober kl. 10. Prøven blir avholdt i S-autitoriene i sentralbygget.

Etternavn Auditorium
A-K S7
L-T S8
U-Aa S4

Prøven varer 90 minutter. Det er flervalgsprøve, eller "multiple chioce" som det også heter. Det er 10 oppgaver og det er 4 svaralternativer på hver oppgave. Klikk her for infoark identisk med det som blir delt ut sammen med midtsemesterprøven. Les dette på forhånd! Da vet du hva du går til. Husk å ta med blå eller svart kulepenn. Blyant går ikke!

05.10Pensum for midtsemesterprøven er alt stoff som er gjennomgått før tiltaksuka, samt øving 1 - 6.
Dette faller sammen med det som står på forelesningsplanen fra og med uke 34 til og med uke 40.

27.09Klikk her for ekstraøving til tiltaksuken. Øvingen er frivillig og det er ingen innlevering. Løsningsforslag kommer 11. oktober. Veiledning i tiltaksuka blir på samme sted og tid som de vanlige forelesningene.

27.09Noen av dere har meldt fra om regnefeil i de håndskrevne løsningsforslagene til oppgavene som var gitt i tiltaksukene i våres. Svaret på Del II oppgave 1 skal være
Svar
Svaret på Del III oppgave 4 skal være

Svar

23.09Mer informasjon vedrørende midtsemesterprøven her.
Her er noen oppgaver som dere kan leke med i tiltaksuka. De ble laget til tiltaksukene i vår, og dere finner dem et stykke ned på denne siden her.

22.09Et kort resume av kapittel 10 finner dere ved å klikke i boksen for uke 39 i forelesningsplanen, eller her.

20.09 Endringen (i forhold til studiehåndboka 2004/05) av vurderingsform for emnet TMA4135 fra 100% avsluttende eksamen til 80% avsluttende eksamen + 20% semesterprøve ble vedtatt av FUS 18. august 2004.
Se avsnittet om eksamen lengre nede på siden.

17.09 Midtsemesterprøven vil bli avholdt lørdag 16. oktober fra kl. 10:00 - 12:00. Det er en vanlig flervalgsprøve.
Vi vil benytte auditoriene S2, S3, S5, S6, S7, og S8.
Prøven varer 90 minutter.
Tillatte hjelpemidler:

 • Læreboken (Kreyszig),
 • Rottmanns formelsamling,
 • Enkel kalkulator (HP30S).

  17.09 Øving 6 er lagt ut her.

  14.09 Øving 5 er lagt ut her.

  25.08 Studenter som har fulgt øvingsopplegget i matematikk 4D før og fått dem godkjent, behøver ikke å levere øvinger for å få gå opp til eksamen. Derimot har dere ikke noe å tape, men alt å vinne på å ta midtsemesterprøven, siden den vil telle 20%.
  Slutteksamen vil telle 80% for alle.

  25.08 For de som på grunn av sykdom (legeattest) eller annen gyldig grunn ikke kan stille på midtsemesterprøven vil vi forsøke å arrangere noe lignende senere i semesteret.

  20.08 Midtsemesterprøven vil bli avholdt lørdag 16. oktober fra kl. 10:00 - 12:00 i auditorium S3.
  Prøven varer 90 minutter, og alle skriftlige hjelpemidler vil være tillatt.


 • Last modified: Sat Oct 16 11:04:57 MEST 2004