==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

TMA4125 Matematikk 4N

våren 2004Faglærer:
Yurii Lyubarskii, rom 536 Sentralbygg II, tlf. (735) 93526
e-post: yura@math.ntnu.no
Office hours: Mandag 13-14.
Faglærer numerikk:
Håvard Berland, rom 1304 Sentralbygg II, tlf. (735) 93527
e-post: Havard.Berland(a)math.ntnu.no
Treffetid: Tirsdag 10-11.
Overstudass
Knut Nordanger
e-post: nordange@stud.math.ntnu.no
Spørretime: Fredag 12-13 i rom 401 i Sentralbygg 2 (fjerde etasje).

Forelesninger
onsdag 14 - 16 R8
torsdag 15 - 17 R5
Øvingsundervisning
Rettleiing: mandag 17-19 (fak. K1), fredag 10-12 (fak. K3).
Øvingane er obligatoriske, minstekrav 8 av 12 øvingar.
Innleveringsfrist: mandag kl 14 i veka etter rettleiinga..
Øvingar leverte etter fristen vert ikkje godkjende.
Innlevering i Sentralbygg II, 3. etasje lavblokk nord.
Løysingsforslag på denne sida påfølgjande onsdag.
Eksamen:
22 mai 2004, skriftlig.
Hjelpemidler: kode C.

Siste nytt

14.06.04 Exams are finally checked. Here is the statistic:
"F": 23%
"E": 20%
"D": 21%
"C": 18%
"B": 11%
"A": 7%
You may send e-mail with request about your grade. Please mention Matte 4 in the subject line.

01.06.04 Solutions to the exam are on web.
13.05.04 Preexam meeting: Wednesday, May 19, 14:15 - 16:00. Room: S5.
11.05.04 Løysingsforslaga til øving 12 og 13 er lagt ut.
03.05.04 Lagt ut formelark i numerikk som har vore lagt ved tidlegare eksamenar. Blir også lagt ved årets eksamen.
28.04.04 Lagt ut øving 13, som er ei ekstraøving, under Øvingar. Øvinga vert såleis verken retta eller rettleia. Studentar som har 7 godkjende øvingar kan levera øving 13 i til overstudass i dei vanlege innleveringsboksane i Sentralbygg II, 3. etasje lavblokk nord innan fredag 7. mai klokka 12.30. Løysingsforslag vert lagt ut om kvelden 7. mai.

28.04.04 Løysingsforslaget til øving 11 er lagt ut.
23.04.04 Lagt ut notatet Ustabilitet i løsning av diffusjonsligningen under Notat.
22.04.04 Løysingsforslaget til øving 10 er lagt ut.
22.04.04 Øving 12 er lagt ut Øvingar
15.04.04 Lagt ut notatet Gauss-Seidel og Jacobi-iterasjoner i Matlab under Notat
15.04.04 Øving 11 er lagt ut under Øvingar
13.04.04 Løysingsforslaget til øving 9 er lagt ut.
24.03.04 Øving 10 og løysingsforslaget til øving 8 er lagt ut.
22.03.04 Lagt ut notatet Newtons metode for system under Notat
18.03.04 Det blir ingen forelesning torsdag 1. april (helt sant). Vikar 31. mars.
17.03.04 Øving 9 og løysingsforslaget til øving 7 er lagt ut.
10.03.04 Øving 8 er lagt ut.
26.02.04 Løysingsforslaget til øving 6 er lagt ut.
25.02.04 All parts of the project are already on the web.
19.02.04 Øving 7 og løysingsforslaget til øving 5 er lagt ut.
Det vert øvingsundervisning som vanleg neste veke, veke 9.
12.02.04 Øving 6 og løysingsforslaget til øving 4 er lagt ut.
04.02.04 Øving 5 og løysingsforslaget til øving 3 er lagt ut.
29.01.04 Løysingsforslaget til øving 2 er lagt ut.
29.01.04 Øving 4 er lagt ut.
28.01.04 From today all homeworks will be given on Wednesdays
23.01.04 Innleveringsfristen er endra til klokka 14 mandag i veka etter rettleiinga.
22.01.04 Øving 3 er lagt ut.
20.01.04 Løysingsforslaget til øving 1 er lagt ut.
16.01.04 Øving 2 er lagt ut.
15.01.04 Overstudass har spørretime fredag 12-13 på rom 401 i SII. Stikk gjerne innom og spør!
12.01.04 Gruppeinndelinga er endra.
7.01.04 Lecture at Thursday 8.01.04 (for this day only) is moved to S8

Innhold


Fremdriftsplan

Uke Dato Avsnitt (Kreyszig) Tema
2 07.01., 08.01. 5.1-5.2 Laplacetransformasjon
3 14.01., 15.01. 5.3-5.5 Laplacetransformasjon
4 21.01., 22.01. 5.6-5.7, 10.1-10.2 Laplacetransformasjon, Fourierrekker
5 28.02., 29.02. 10.2-10.4 Fourierrekker
6 04.02., 05.02. 10.5-10.7 Fourierrekker
7 11.02., 12.02. 10.8, 10.10 Fourierintegral, Fouriertransformasjon
8 18.02., 19.02. 11.1-11.4 Partielle differensialligninger
9 - - Midtsemesteruke
10 - - Midtsemesteruke
11 10.03., 11.03. 11.5, 11.6 Partielle differensialligninger
12 17.03., 18.03. 11.12, 17.1-17.2 Partielle diffligninger, Numerikkintro, løsning ved iterasjoner
13 24.03., 25.03. 17.3 + notat, 17.5 Newtons metode for systemer, interpolasjon, integrasjon, derivasjon
14 31.03. 18.1-18.2 Numerisk lineæralgebra
15 - - Påske
16 14.04., 15.04. 18.3, 19.1 Numerisk lineæralgebra, numeriske metoder for diffligninger
17 21.04., 22.04. 19.3, 19.4 Numeriske metoder for diffligninger
18 28.04., 29.04. 19.6 Numeriske metoder for diffligninger, repetisjon

Øvinger

Øvingane skal vera leverte innan klokka 14.00 på den oppgitte dagen. Minstekravet for å få gå opp til eksamen er 8 godkjende øvingar. Øvingar leverte etter fristen vert ikkje godkjende.
Oppgaver Veiledning Innleveringsfrist Løsningsforslag
skjerm / utskrift
Øving 1 Uke 3 16.01   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 2 Uke 4 23.01   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 3 Uke 5 02.02   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 4 Uke 6 09.02   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 5 Uke 7 16.02   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 6 Uke 8 23.02   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 7 Uke 9 01.03   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 8 Uke 12 22.03   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 9 Uke 13 29.03   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 10 Uke 14 14.04   ps  pdf    -   -
Øving 11 (ps)
Øving 11 (pdf)
Uke 17 26.04   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 12 (ps)
Øving 12 (pdf)
Uke 18 03.05   ps  pdf    ps  pdf 
Øving 13 (ps)
Øving 13 (pdf)
Ingen 07.05   ps  pdf    ps  pdf 


MidsemeterukerReferansegruppa

Navid Binai-Faal
Magnus Rotan
Norun Jetlund
Henrik Manum
Terje Tofteberg

Send mail to all members of the referansegruppe, to the overstudass, and to me


Tidligere eksamensoppgaver i SIF5013 og SIF5016 Matematikk 4N:


Formelark i numerikk som har vært vedlagt eksamensoppgavene.(ps)(pdf)

Dato Oppgaver
skjerm / utskrift
Kommentar Løsningsforslag
skjerm / utskrift
Vår 1999 ps   pdf ps   pdf oppgave 3 ikke pensum ps   pdf ps   pdf
Sommer 1999 ps   pdf ps   pdf oppgave 1 og 4 ikke pensum ps   pdf ps   pdf
Høst 1999 ps   pdf ps   pdf oppgave 4 og 7b ikke pensum ps   pdf ps   pdf
Vår 2000 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Sommer 2000 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Høst 2000 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Vår 2001 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Sommer 2001 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Høst 2001 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Vår 2002 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Sommer 2002 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Høst 2002 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Vår 2003 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Sommer 2003 ps   pdf ps   pdf   ps   pdf ps   pdf
Høst 2003 pdf     pdf  

Notat


Formula pagesTips om HP30s

Last modified: Wed Jun 16 09:10:37 MEST 2004