Øvinger i TMA4135 Matematikk 4D Høsten 2005

  • Øvingsundervisningen foregår enten ved at du jobber for deg selv eller sammen med venner. I tillegg er det veiledning å få i store grupper, ca. 25 studenter i hver gruppe, med en studass tilstede.
  • Informasjon om hvilken gruppe du hører til og i hvilket rom du skal møte finner du her.
  • Øvingene er obligatoriske, minstekrav for å få gå opp til eksamen er 8 godkjente øvinger.
  • Du kan sjekke hvordan du ligger an her.
  • Øvingene skal være levert innen kl 14.00 på dato angitt for øvingene.
  • Innlevering er i kjelleren på elektro under Info-hjørnet i hyller merket med Matte 4D høst 2005, samt ditt gruppenummer.
  • Øvinger som leveres etter fristen godkjennes ikke.
  • Oppgavene i Kreyszig finner du her 5.1 - 10.7 og her 10.8 - 11.5.


Last modified: Wed Aug 2 20:53:17 MEST 2006