TMA 4140 (Diskret matematikk) Høsten 2004

Generell informasjon
Foreleser: Sverre O. Smalø, rom 552 sentralbygg II
tlf. 735 91 750, e-post: sverresm@math.ntnu.no
Øvingslærer: Martin Wold Lund, rom 1301, sentralbygg II
tlf. 735 91 698, e-post: martinwo@math.ntnu.no
Lærebok og pensum: Kenneth H. Rosen:"Discrete Mathematics and Its Applications" 5. utgave. Foreløpig pensum
Eksamen: Tirsdag 14. desember - 4 timer - 09:00 til 13:00.
Eksamen avholdes i Nidarøhallen sal C og E6
Her finner du gamle eksamensett med løsningsgforslag. Ikke bli fristet til å se på løsningsforslagene for tidlig!
gamle eksamener.
2000 Ordinære og kontinuasjon viser til samme sett, men ordinær egentlig har linken: http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4140/eksamen/SIF5015/v2000.pdf
Spørretjeneste før eksamen: 7/12 kl. 16.15-18 Rom 446, 4 etg. Sentralbygg II
9/12 kl 13-17, Rom 1236, 12 etg. Sentralbygg II,
13/12 kl 14-16, Rom 1329, 13 etg. Sentralbygg II.
Midtsemesterprøve: Avholdes torsdag 7/10 kl 8.15-10.00. i auditorium F1. Det vil bli en blanding av en flervalgsprøve (multiple choise) og en der dere skal løse et par oppgaver. Spørsmålene er hentet fra det som er gjennomgått i kapitlene 1, 2, 3 og 4 i læreboka.
Husk studiebeviset!
Tirsdag 5/10 blir det åpent for spørsmål angående stoffet som er gjennomgått i de 4 første kapitlene som er aktuelt for midtsemesterprøven. Jeg vil dessuten være tilgjengelg hele dagen den 5/10 før forelesningen på mitt kontor.
Øvingslærer og jeg vil også være til tilgjengelig i auditorieøvingstimen onsdag den 6/10 for spørsmål og eventuelt gjennomgang av oppgaver.
Midsemesterprøven teller 20/100 av den endelige karakteren, så dersom en ikke møter til denne og leverer, kan en ikke oppnå "A" som karakter. Mer informasjon kommer senere.
Her ligger årets midsemesterprøve med løsninger: pdf. ps.
Her er midsemesterprøven fra i fjord med løsningsforslag. pdf. ps
En av studentene påpekte at det var en feil i fasiten til midtsemesterprøven. Jeg er takknemmilig for dette. Denne feilen er nå rettet opp. Imidlertid hadde denne feilen også innvirkning på resultatet som ble lagt ut her. Jeg har gått gjennom alle besvarelsene på nytt, og her kan dere finne det korrigerte resultatet av årets midtsemesterprøve. Alt angis i prosent og er rundet opp. For å gi en pekepinn om karakteren dere ville ha fått dersom dette var endelig eksamen, ville 25% gitt ikke bestått osv. xls
Forelesninger: tirsdag 15-17, F1
torsdag 08-10, F1
Første forelesning tirsdag 24 august.
Det blir ingen forelesninger eller øvinger i Uke 42.
Treffetid: torsdag 10-12 og 13-17, fredag 9.00-12.00. Jeg er også tilgjengelig ellers i uken.
Auditorieøving: onsdag 13-15, R7
Første auditoriumøving onsdag 1/9-04.
Øving i grupper: Fak. E7, I, F2, SDK: torsdag 13-15, ELROM
Merk endring for I, F2, SDK: All gruppeøving foregår på torsdager.
Første gruppeøving torsdag 2/9-04.
Gruppeinndeling
Studentassistenter
De som skal ta faget som frivillig fag går på gruppe 5, (meld fra til øvingslærer). Godkjente øvinger
Gjennomgått: 24/8, Seksjon 1.1 i læreboka
26/8, Seksjon 1.2, 1.3 og 1.4 i læreboka
31/8, Seksjon 1.6, 1.7 samt noen ord om 1.5
2/9, Seksjon 1.8
7/9, Seksjon 2.2, samt noen ord om 2.1 og 2.3.
9/9, Seksjon 2.4 i læreboka.
14/9, Seksjon 2.5 og nesten hele 2.6.
16/9, Resten av seksjon 2.6, seksjon 4.1, seksjon 4.2 og begynt på seksjon 4.3.
21/9, Resten av seksjon 4.3, seksjon 4.4 og seksjon 3.1.
23/9, Seksjon 3.2 og seksjon 3.3.
28/9, Seksjon 3.4.
30/9, Resten av seksjon 3.4 og seksjon 3.5.
19/10, Litt om matriser og Seksjon 6.1 og 6.2.
21/10, Resten av seksjon 6.2 og seksjon 7.1.
26/10, Seksjon 7.1 og 7.2, og startet på 7.3
28/10, Seksjon 7.3 og 7.4.
2/11, Seksjon 7.5.
4/11, Seksjon 7.6 og start av 8.1.
9/11, Seksjon 8.1, 8.2, 8.3.
11/11, Seksjon 8.4, 8.5 og 8.6
16/11, Seksjon 9.1, 9.2 og start på 9.3
18/11, Resten av seksjon 9.3 samt seksjonene 9.4 og 10.1
23/11, Seksjon 10.2, 10.3 og start av 11.1
25/11, Seksjon 11.1, 11.2
30/11, Seksjon 11.3 og seksjon 11.4
Gjennomgås: 2/12 Rekapitulering og open for spørsmål.

Øvinger
Det blir 12 obligatoriske øvinger. For å ta eksamen må du ha 9 (ni) godkjente øvinger.
Oppgavene leveres i bokser merket diskret matematikk og gruppenr. i kjelleretasjen under Infohjørnet i El-bygget.
Mer informasjon kommer her:
Leveres:
Fredag 3/9-kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 10/9 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 17/9 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf,
Fredag 24/9 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 1/10 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 22/10 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 29/10 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 5/11 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 12/11 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 19/11 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 26/11 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf
Fredag 2/12 kl 10.00 Oppgaver: ps pdf

Diverse
Ordliste ordliste i pdf format. Kom gjerne med forslag til nye ord i listen. Kapittelhenvisningene er fra 4. utgaven...
Referansegruppe