TMA 4140 Diskret matematikk, høsten 2007

Nyheter (nyeste øverst)
5. august: Eksamen 2007 høst ligger her, og fasit ligger her.
15. desember: Kontinuasjonseksamen 2007 ligger her.
30. november: Ordinær eksamen 2006 ligger her og LF for denne ligger her.

Generell informasjon
Faglærer: Haaken Annfelt Moe, rom 1202, 12. etasje, Sentralbygg II
tlf. 73593540, e-post: haakenan.fjernes@math.fjernesogså.ntnu.no
Øvingslærer: Åsmund Eldhuset, email @stud: asmunde
Lærebok og pensum: Kenneth H. Rosen:"Discrete Mathematics and Its Applications" 6. utgave.

Foreløpig pensum:
Kapittel 1: Seksjon 1 til og med 5.
Kapittel 2: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 3: Seksjon 1 til og med 8. Seksjon 3 og 8 overfladisk.
Kapittel 4: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 5: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 7: Seksjon 1 og 2.
Kapittel 8: Hele.
Kapittel 9: Seksjon 1 til og med 6.
Kapittel 10: Seksjon 1 til og med 4. Seksjon 2 overfladisk.
Kapittel 11: Seksjon 1 til og med 3.
Kapittel 12: Seksjon 1 til og med 4.
Eksamen: Eksamen er 17. desember. Denne blir en ren skrive-eksamen, ingen flervalgsdel. Tillatte hjelpemidler blir enkel kalkulator, Rottmanns formelsamling og ingenting annet.

Eksamenstips: Det vil bli spurt om noen få definisjoner på eksamen. Dette vil være sentrale definisjoner, men hva som er sentralt må du avgjøre selv.

Det vil bli gitt en induksjonsoppgave av ett eller annet slag.

Omtrent halvparten av eksamen vil være oppgaver gitt på øving, muligens littegrann modifisert. Litt modifisert betyr at framgangsmåte og ideer fremdeles gjelder, men at svaret muligens er litt anderledes.

Det er lurt å løse eksamensoppgaver som forberedelse. Gamle eksamenssett gir en god pekepinn på typer oppgaver og anvendelser som kan dukke opp på eksamen.

Men, selvfølgelig, det er 'ikke lurt' å ignorere noen del av pensum.
Eksamensoppgaver: Gamle eksamensoppgaver finner du her. Ordinær eksamen 2006 ligger her og LF for denne ligger her. Konten 2006 ligger her. Løsningsforslaget for konten 2006 ligger her. Ordinær eksamen høst2005 og høst2004 klarer jeg ikke å skaffe.
Semesterprøve: Resultatene fra midtsemesterprøven finner du her, og fasit her.
Karakter: Karakteren i kurset settes slik at midtsemesterprøven teller 20% av total karakter, eksamen teller 80% av karakter. Dette medfører at hvis du ikke tar midtsemesterprøven, så er maksimal oppnåelig prosent i kurset 80%.
Forelesninger: Onsdag 10.15-12, S5
Torsdag 14.15-16, S5
Første forelesning blir 29. august.
Auditorieøving: Mandag 17.15 -19.00, S7. Holdes første gang 3. september.
Merk at disse timene vil gå ut på demonstrasjon av oppgaveløsning, og at de ikke er obligatoriske på noe vis.
Øving i grupper: Gruppeøvingene starter fredag 31. august.

For mer informasjon om rom og øvingstider, se her. Denne blir oppdatert nokså fortløpende.

Her er den offisielle tid og sted listen for forelesninger og øvingsgrupper i faget.
Framdrift: 29/8, Innledning og opplegg. Logikk: seksjon 1.1, 1.2 i boka.
30/8 Logikk: seksjon 1.3 - 1.5. .
5/9 Avslutte 1.5 + 1.6. Mengdelære og funksjoner: Starte mengdelære, seksjon 2.1 og 2.2.
6/9 Avslutte seksjon 2.2, 2.3 og 2.4.
12/9 Psudokode, vekst av funksjoner, 3.1-2.
13/9 Kompleksitet, heltall, divisjon og primtall, 3.3-5.
19/9 Avslutte 3.5, og starte heltall og algoritmer, 3.6.
20/9 Avslutte 3.6 og starte 3.7.
26/9 Avslutte 3.7, telling: 5.1, 5.2, 5.3.
27/9 Avslutte 5.3, 5.4, mer om 2.4.
3/10 Avslutte 2.4, induksjon 4.1 og 4.3.
4/10 4.2, 4.3, starte 4.4.
10/10 Avslutte 4.4 og rekurrens-relasjoner 7.1, starte 7.2.
11/10 Sek 7.2, starte relasjoner 8.1.
17/10 Litt om matriser (sek 3.8), avslutte 8.1, 8.2, starte 8.3.
18/10 Litt mer om matriser, starte 8.3, repetisjon til midtsemester.
25/10 Avslutte 8.3, 8.4 unntatt Warshall's algoritme, starte 8.5.
26/10 8.5, 8.6.
31/10 Avslutte 8.6, Warshalls algoritme, Lattices, Topological sorting.
1/11 9.1, 9.2, 9.3 og starte 9.4.
7/11 Avslutte 9.4, 9.5 og 9.6 i læreboka.
8/11 10.1, 10.3, 10.4 i læreboka.
14/11 11.1, 11.2 og 11.3 i læreboka.
15/11 12.1 i læreboka.
21/11 12.2 og meste av 12.3 i læreboka.
22/11 12.3 og 12.4 i læreboka.

Øvinger
Generelt: Det blir gitt 13 øvinger, men bare 12 obligatoriske. For å ta eksamen må du ha 7 (sju) godkjente øvinger.

Denne lenken kan du benytte for å sjekke hvor mange godkjente øvinger du har.

Oppgavene leveres i bokser merket diskret matematikk og gruppenummer i kjelleretasjen under Infohjørnet i El-bygget. Gå inn korridoren ved Info-Hjørnet i Elektrobygget, ta til høyre og helt ned trappa (dvs 'rundt svingen'), og fortsett rett fram, til lengst inn i rommet. Nå er det masse hyller o.l. for innleveringer for forskjellige fag til venstre. Der er inn- og ut-bokser for faget.
Øving 1: Finnes her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 2: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 3: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 4: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 5: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 6: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. De involverte eksamensoppgavene finner du her, litt ned på siden(SIF5015). Løsningsforslag finner du her.
Øving 7: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 8: Dette er en repetisjonsøving for midtsemesterprøven. Den finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 9: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 10: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 11: Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 12: NB!: Det var feil i det første øvingssettet. Det ble gitt oppgaver fra 10.2 i utg 6, skulle vært oppgaver fra 10.3. Det er rettet nå. Hvis du har gjort oppgavene til 10.2 i stedet så går det greitt, men det blir ikke lagt ut løsning til disse. Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.
Øving 13: NB!: Denne øvingen er ikke obligatorisk. Den anbefales selvfølgelig gjort, og den vil bli veiledet, og det vil bli lagt ut lf til den. Finnes her, og hvis du har 5. utg av Rosen så er øvingen her. Løsningsforslag finner du her.

Diverse
Ordliste: Ordliste i pdf format. Kapittelhenvisningene er fra 4. utgaven, men det virker som det er få avvik.
Om kompleksitet: Slides fra kurset Algoritmer og datastruktur om vekst av funksjoner og kompleksitet. Disse slidsene er ikke tillegg til pensum eller obligatoriske, de er kun ment som støttelitteratur.
Om Dijkstra's algoritme: Slides fra kurset Algoritmer og datastruktur om Dijkstra's algoritme. Disse slidsene er ikke tillegg til pensum eller obligatoriske, de er kun ment som støttelitteratur.
Studentassistenter: Navn, gruppe, brukernavn/email på stud (hvis ikke annet oppgitt):
Bernt Galtrud, 1, galtrud
Fredrik Ludvigsen, 2, fludvigsen (på gmail.com)
Joel Chelliah, 3, chelliah
Gaute Nordhaug, 4, gautelar
Kristian Veøy, 5, veoy
Lars Rasmussen, 6, larslone
Mats Beck, 7, matsingv
Benedicte Raae, 8, raae
Oystein Strand, 9, strandoe (på gmail.com)
Referansegruppe: Navn, retning, brukernavn på stud (hvis ikke annet oppgitt):
Sondre Steen, IndØk, sondremo
Thomas Normann, KomTek, thomano
Emil Vaagland, KomTek, emillind
Tina Nylehn, Data, nylehn
Trond Klakken, Data, trondkla
Espen Sande, BMAST, espensa
Mathias Hagen Nygaard, ÅMATSTAT, mathian