Pensumliste i
TMA4250 Romlig Statistikk

Oversikt:

Omre, H.; 2003;  Spatial Statistics  , Report

Kontinuerlige felt:

Forelest materiale og tidligere eksamensoppgaver, samt

Punktfelt:

Forelest materiale og tidligere eksamensoppgaver, samt

Mosaikkfelt:

Forelest materiale og tidligere eksamensoppgaver, samt