Institutt for matematiske fag > Emner > MA1102

MA1102 Grunnkurs i analyse II – våren 2007

NTNU - Det skapende universitet

Om kurset

Emnet bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I. Forelesningene starter med kjeglesnitt og parametriske kurver. Videre omfatter kurset inhomogene 2. ordens differensialligninger, Taylors formel, uendelige rekker, potensrekker, uniform konvergens. Dessuten inngår numeriske aspekter som Newtons metode og Simpsons formel.


Sist oppdatert: 26.03.2007 17:28