Institutt for matematiske fag > Emner > MA1102

MA1102 Grunnkurs i analyse II – våren 2007

NTNU - Det skapende universitet

Per HagLærer

Per Hag

Treffetider

Onsdag 10:15-12:00 eller etter avtale.

Øvingslærere

Marco Angel Bertani Tepetla, treffetider etter avtale.

Henrik Sigstad

Johan Steen

Tea Toft

Timeplan

Første forelesning er onsdag 10. januar 08:15-10:00. Øvingene starter uke 3. Se timeplan for detaljer.

Meldinger

(De nyeste først.)

2007-06-21
Sensuren i MA1101 vår er falt. Det var 32 innleverte besvarelser, og karakterene fordeler seg slik:
3A, 2B, 9C, 7D, 1E, 10F
Dessuten var det en kandidat i MA6101 som fikk C.
Et hovedtrekk for dere som strøk, er at dere mangler regneferdighet- fra det å sette brøkstrek til det å derivere og integrere. (Må tenke på hva tilsynssensot Tom Lindstrøm sa ved eksamen til jul: "Disse studentene er ikke dumme, men de mangler bakgrunn".) Så om dere vil prøve dere igjen, bør det terpes enda mer på det grunnleggende. Adams har mer her enn Lindstrøm.
Ved sensuren telte oppgave 1 som to punkter, oppgave 2 som tre punkter, oppgave 3 som to punkter, oppgave 4 som ett punkt og NB! oppgave 5 som to punkter (ikke tre som en kunne få inntrykk av fra a,b,c spørsmålene). Flg poengsskala var UTGANGSPUNKT for karaktersettingen:
A: 90-100, B: 77-89, C: 58-76, D: 46-57, E: 40- 45, F: 0-39
Forsatt god sommer! Hilsen Kari Hag.
PS: Her er løsningen til eksamen i MA1101 vår 2007.
2007-05-29
Komentarer til eksamen vår 2007
2007-05-24
Eksamen vår 2007: eksamen løsning
2007-05-23
En av dere glemte "noe" denne mandagen på siste time i orakeltjenesten. Dette kan hentes på kontoret mitt (Marco).
2007-05-14

Orakeltjeneste før eksamen

Onsdag 16. mai kl. 10:15 - 12:00 i R3 (Realfagbygget) blir det en gjennomgåelse i plenun av:
  • Eksamen MA1102/MA6102 7. des 2006
  • Midtsemestereksamen MA6102 21. april 2007
  • Begge disse oppgavesett er lagt ut nederst.
Fredag 18. mai
  • 09:15-12:00: rom 738 i SBII
  • 13:15-15:00: rom 822 i SBII
Mandag 21. mai
  • 09:15-12:00: rom 922 i SBII
  • 13:15-15:00: rom 822 i SBII
2007-05-11
Tidligere eksamener:
2007-05-04
Hjemmeøving 2 er nå lagt ut. Innleveringsfristen er mandag 14. mai kl 15:00.
2007-04-30
Husk at det arrangeres test i øvingstimene denne uken. Testen er basert på øving 10 og øving 11. Tirsdagsgruppen skal ha testen onsdag 9. mai, sammen med veiledning i øving 12 og 13.
Hjemmeøving 2 legges ut på nettet fredag 4. mai. Den består av utvalg av oppgaver fra øving 12 og 13 + ukens utfordring.
2007-04-25
Husk at det arrangeres test i øvingstimene neste uken. Testen er basert på øving 10 og øving 11. Tirsdagsgruppen skal ha testen den 8. mai.
2007-04-16
Løsningforslag til hjemmeøving 1 kan lastes ned her.
2007-04-15
Husk at det arrangeres test i øvingstimene denne uken. Testen er basert på øving 8 og øving 9.
2007-03-19
Husk at det arrangeres test i øvingstimene denne uken. Testen er basert på øving 5 og øving 6.
2007-03-14
Websiden er forhåpentligvis i orden igjen. Problemene skyldes at (minst) fire forskjellige personer har redigert på den.
2007-03-02
Midtsemesterprøve 2007: prøve, løsning, resultat, kommentarer. Dere kan finne også programmet for resten av kurset ved Forelesningslogg.
2007-02-27
Oversikt over tippe-metoden for inhomogene 2.ordens differensialligninger kan finnes her: Tippe-metoden
2007-02-26
Tidligere midtsemesterprøver:
2007-02-23

Midtsemesterprøve

Torsdag 1. mars kl. 10:00 - 12:00 i F1.
NB! De studentene som har rett på utvidet tid eller lignende møter til samme tid i 822, Sentralbygg II.

Orakel-tjeneste i uke 9

Mandag 26. mars 12:15-14:00
G034-038, Gamle Elektro, kjeller. Ansvarlig øvingslærer: Johan Steen
Tirsdag 27. mars 12:15-14:00
Kjel 4 (2. etasje), Kjelhuset. Øvingslærere: Tea Toft og Marco Bertani Tepetla
Onsdag 28. mars 10:15-12:00
822 og 922 (SBII), øvingslærere: Johan Steen og Marco Bertani Tepetla
Onsdag 28. mars 13:15-15:00
822 SBII, øvingslærer: Johan Steen og Marco Bertani Tepetla
Alle tidspunkter er åpne for samtlige som skal ta midtsemesterprøven 1. mars.
2007-02-22
Hjemmeøving 1 er nå lagt ut. Det innleveres innen fredag 16. mars 2007 kl. 14:00.
2007-02-05
Neste test arrangeres i øvingstimene i uke 7 (12-02-2007 til 17-02-2007). Testen er basert på øving 3 og øving 4.
2007-01-29
Forelesningen torsdag 1. februar er flyttet fra R5 til S3, Sentralbygget. Tiden er den samme: 10:15-12:00.
2007-01-25
Første test arrangeres i øvingstimene i uke 5 (29-01-2007 til 02-02-2007). Testen er basert på øving 1 og øving 2.
Repetisjonsundervisningen MA1101: Denne fortsetter i morgen og hver fredag fremover - med unntak av ukene 9 og 10 - kl. 10:15 til 12:00 i R60. Jon Karlsen blir lærer.
2007-01-19

Øvingstimer

Mandag 12:15-14:00 (BFY):
El. rom G034 + G038 (Gamle elektro-kjeller), øvingslærer: Johan Steen
Tirsdag 12:15-14:00 (MLREAL/BKJ/BGEOL):
Kjel 4 (2. etasje), øvingslærere: Tea Toft og Marco Bertani Tepetla
Torsdag 12:15-14:00 (ÅMAST/BKJ):
R60 og R80 (Realfagsbygget), øvingslærere: Marco Bertani Tepetla og Henrik Sigstad
Fredag 10:15-12:00 (BMAST/BKJ/BBIOM):
B23 (Bergavdelingen), øvingslærer: Johan Steen

NB! I ukene 3 og 4 blir det veiledning på gruppene - ingen innlevering! I uke 5 blir det en 20 minutters test basert på øving 1 og øving 2. Det er derfor viktig å jobbe med øvingene for å bestå testen.
2007-01-12
Repetisjonsopplegget i MA1101 starter med en gjennomgang/diskusjon av eksamensoppgavene i MA1101 i S5 kl.10.15-12 den 19.1.


Sist oppdatert: 21.06.2007 12:57