Institutt for matematiske fag > Emner > MA1102

MA1102 Grunnkurs i analyse II – våren 2007

NTNU - Det skapende universitet

Øvingsoppgaver

Hjemmeøving 2
 • 9.4: 17, 23; s. 501
 • 9.5: 1, 5, 13, 21, 29; s. 511-512
 • 9.6: 1, 33; s. 520
 • Ukens utfordring
 • Innleveres seinest mandag 14. mai 2007 kl. 15:00
Øving 13, uke 19
Øving 12, uke 18
 • 9.4: 9, 17, 21, 23, 27; s. 501
 • 9.5: 1, 5, 7, 13, 23; s. 511-512
 • Husk at siste test arrangeres i uke 18. Testen er basert på øvingene 10 og 11.
Øving 11, uke 17
 • 9.3: 5, 7, 11, 15, 21, 25, 27; s. 494-495
 • 9.4: 1, 5, 7, 11, 13; s. 501
Øving 10, uke 16
 • 9.1: 7, 27; s. 478
 • 9.2: 3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31; s. 485
 • 9.3: 1, 3; s. 494
 • Ukens utfordring
Øving 9, uke 13
 • 6.6: 3; s. 354
 • Other Review Ex.: 7; s. 366
 • 9.1: 1, 11, 17, 23; s. 478
 • 9.2: 1, 5, 9, 13; s. 484-485
Øving 8, uke 12
 • 6.5: 1, 5, 13, 25, 31; s. 347
 • 6.6: 7; s. 354
 • 6.7: 3; s. 359
 • Other Review Ex.: 3, 5; s. 366
 • Husk at det arrangeres test i øvingstimene denne uke. Testen er basert på øving 5 og øving 6.
Hjemmeøving 1 (Øving 7)
 • 17.6: 8, 10; s. 929
 • 4.6: 7, 15; s. 251
 • 4.8: 3, 7, 13, 23; s. 264
 • 4.9: 15, 17; s. 270 (Ved L'Hopital og ved Taylor)
 • Innleveres innen fredag 16. mars 2007 kl. 14:00
Øving 6, uke 8
 • 17.6: 5, 9; s. 929
 • 3.6: 12, 13; s. 200
 • Ch. Rev.: 20, 21; s. 209
 • 4.6: 1, 5, 9; s. 251
Øving 5, uke 7
 • 8.5: 11; s. 464
 • 8.6: 11, 13, 15; s. 468
 • 17.6: 3, 11; s. 929
 • Husk at det arrangeres test i øvingstimene denne uke. Testen er basert på øving 3 og øving 4.
Øving 4, uke 6
 • 8.4: 15, 17, 23; s. 458
 • 8.5: 1, 5, 13, 29; s. 464-465
 • 8.6: 1, 3, 9; s. 468
Øving 3, uke 5
 • 8.3: 5, 11; s. 453
 • 8.4: 1, 3, 5, 7, 11; s. 458
 • Første test arrangeres i øvingstimene denne uke. Testen er basert på øving 1 og øving 2.
Øving 2, uke 4
 • 8.2: 1, 5, 9, 15; s. 449
 • 8.3: 1, 7, 9, 13, 15; s. 453-454
Øving 1, uke 3
Oppgaver til øving 1


Sist oppdatert: 04.05.2007 11:59