HOVEDSIDE > FAG > MA1201

MA1201 Lineær algebra og geometri
høst 2004


Meldinger (De ferskeste først...)
 • Sensuren har falt. Karakterene ligger i en mappe utenfor kontoret i 4. etasje Sentralbygg II.
 • Håper det gikk bra på eksamen. Her ligger en fasit.
 • Å finne maks- og minverdier til en flervariabelfunksjon på en sirkel (eks.: Eksamen 21. mai 2003 b)) er ikke pensum.
 • Eksamen vil være i Nidarø-hallen (Trondheim Spektrum) torsdag 9. desember kl. 09.00. Møt opp i god tid, og husk å ta med legitimasjon og semesterkort.
 • Fasiten er oppdatert med flere svar.
 • Fasit til noen av de tidligere eksamenoppgavene ligger her.
 • Fasit til eksamen høst 2003 ligger her. Dette er løsning til den endelige versjon. Dersom du printa ut en tidligere versjon er tilnærmet alt likt, bortsett fra oppgave 4, hvor det følgende er ekvivalent med at det(A)=0:
  • Ax=0 har uendelig mange løsninger
  • A er ikke inverterbar
  • det(A^T)=0
 • Fasit til eksamen vår 2004 ligger her.
 • I settet med gamle eksamensoppgaver hadde det kommet inn en feil versjon av fjorårets eksamen. Det er ikke store forskjeller, men eksamen er bytta ut med den endelige versjonen nå. Oppgavene ligger som en .pdf-fil her.
 • Endelig pensumliste er lagt ut lenger ned på siden.
 • Har lagt ut et notat om egenverdier for 2x2-matriser i .pdf og .ps format.
 • Lillian Kråkmo har de to siste konferansetimene torsdag 25.11 og torsdag 2.12, hvor dere kan spørre om alt som har med faget å gjøre. Timene er fra 12.15-14.00 i rom 401 sentralbygg II.
 • Plan for forelesningene: Onsdag 24.11; 9.5 (s. 447-448), 9.6. Fredag 26.11; oversikt over pensum og går igjennom eksamen høst 2003.
 • Konferanse-timer før eksamen: Tirsdag 7.12 kl. 10.00-12.00, rom R21, med Svein Arne Valvik. Onsdag 8.12 kl. 12.00-14.00, rom R21, med Carl Fredrik Berg. I uke 49 vil alle øvingslærerne være på øvingene som før, men dere kan godt komme både tirsdag og onsdag dersom dere ønsker det.
 • Siste innlevering er lagt ut her.
 • Gamle eksamensoppgaver er lagt ut som en .pdf-fil her.

[Gamle meldinger]


Om kurset Emnet bygger på 3MX eller tilsvarende. Emnet tar opp logiske grunnbegrep og bevisstrukturen, lineære ligningssystemer, Gaussisk eliminasjon, LU-dekomposisjon, vektorer i 2-rommet og 3-rommet (skalarprodukt, kryssprodukt), Rn, matriser , determinanter (Cramers regel, determinianter som areal og volum), lineærtransformasjoner og deres geometriske egenskaper i R2, tilhørende matriser for R2 og R3, litt om egenverdier for matriser, diagonalmatriser, kjeglesnitt, numeriske aspekter (Gauss-Seidel), komplekse tall.
Emnet gir full studiepoengsreduksjon mot MNFMA108 Lineær algebra.

Foreleser Idun Reiten
Kontor: rom 556, 5. etg., Sentralbygg 2
Email: idun.reiten@math.ntnu.no
Telefon: 73 59 17 42

Referansegruppe MAT-STAT: Ove Antvord Haugereid, haugerei(at)stud.ntnu.no
MAT-STAT: Konrad Palmer, konradp(at)stud.ntnu.no
LUR: Lene Grøtrud Leer, leer(at)stud.ntnu.no
FYS: Jørgen J. Tande, jorgenje@stud.ntnu.no
FRI: Solveig Angell-Petersen, angellpe(at)stud.ntnu.no

Neste møte: Tirsdag 28/9, kl. 16.30.

Lærebok og pensum Howard A. Anton, Chris Rorres: Elementary Linear Algebra, 8 Edition, Januar 2000.

Norsk-engelsk ordliste her.

Endelig pensumliste:
• Kapittel 1, 2, 3, 4 (s. 193 og 194 utgår), 9.5 (til og med (6) på side 449), 9.6, 10.1, 10.2, 10.3
• Notat om egenverdier for 2x2-matriser .pdf og .ps format.
• Notat om bevismetoder .pdf og .ps format.

Vurdering 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir postitivt utslag i den samlede vurderingen. Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamen 9. desember, 2004.
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å avlegge eksamen.


Midtsemesterprøve Uke 41:
• Det blir ingen forelesning onsdag 6. oktober.
• Alle øvingslærerene vil være til stede ved øvingstimene som vanlig. Dette blir ingen vanlig øving, men må mer regnes som konsultasjonstimer, hvor du kan spørre om hva du ønsker i forbindelse med midtsemester-prøven. Du kan gå til konsultasjon både tirsdag og onsdag dersom det er ønskelig.
• Fredag 8. oktober er det midtsemester-prøve. Prøven vil være 8.15-10.00 i rom S3, men alle må møte opp 8.00 siden prøven starter 8.15. Prøven vil være uten hjelpemidler. VIKTIG: Alle må huske på å ta med seg studiebevis og semesterkort som legitimasjon.
Pensum for midterm-eksamen: Kapittel 1 og 2 i læreboka, og notat om bevismetoder.Forelesninger og øvinger
Forelesninger: Onsdag 08.15-10.00 i R8
Fredag 08.15-10.00 i EL3
Øvingstimer: Gruppe 1: Tirs. 10.15-12.00 i R20
Gruppe 2: Tirs. 10.15-12.00 i R21
Gruppe 3: Tirs. 10.15-12.00 i R73
Gruppe 4: Ons. 12.15-14.00 i R20
Gruppe 5: Ons. 12.15-14.00 i R21
Gruppe 6: Ons. 12.15-14.00 i R41

Øvingsoppgaver Oppgavene ligger på en egen øvingsside.
Det kreves 5 godkjente øvinger for å få godkjent øvingsopplegg i kurset.