[Hovedside][Øvinger][Grupper][Midtsemesterprøve]

MA1201 - Informasjon om midtsemesterprøven

Tid Fredag 13. oktober 2006 kl. 10.15-12.00
Møt opp i god tid! Helst kl. 10.
Sted Studenter med krav på ekstra tid møter i EL2 i andre etasje i Gamle Elektro.
Andre studenter med etternavn med forbokstav fra A til og med R møter i R2 i etasje U1 i Realfagbygget.
Studenter med etternavn med forbokstav fra og med S til og med Å møter i EL2 i andre etasje i Gamle Elektro.
Pensum Kapittel 1 og 2 i læreboken, og notatet om bevismetoder.
Oppgaver Dere vil få et ark med 8 flervalgsoppgaver. Dere skal sette nøyaktig så mange kryss som dere blir bedt om. På noen oppgaver skal dere sette to kryss, på andre ett.
Hjelpemidler Det er ingen tillatte hjelpemidler.
Diverse
  • Midtsemesterprøven kan bare telle positivt på den endelige karakteren, og da eventuelt 20 %. Det betyr at hvis dere ikke tar midtsemesterprøven, eller hvis dere gjør det bedre på eksamen enn på midtsemesterprøven, blir den endelige karakteren lik eksamenskarakteren.
  • Når dere kommer til lokalet, må dere sette dere slik at nabosetene er tomme!
  • Ta med studentkort!