Øvinger - MA1201 - Høst 2006 [Hovedside][Øvinger][Grupper][Midtsemesterprøve]

Øvinger - Lineær algebra og geometri - Høst 2006

VIKTIG: Sjekk på denne siden om du har fått registrert godkjent øvingsopplegg.

For å kunne ta eksamen, må du ha 5 godkjente øvinger. Det vil bli gitt i alt ca 12-13 øvinger. Dere kan gjerne levere i grupper på opp til fire. Husk da å skrive navn på alle som har vært med!

Innleveringen skjer ved inngangen til Industriell Matematikk i 3. etg. i Nordre Lavblokk. (Gå opp trappa ved kortsenteret (der man får adgangskort) til andre etasje. Der finner man en mindre trapp der det står "Lavblokk Nord".) Der finner dere skap som er merket med "Lineær algebra og geometri" og gruppenummer.

Frist for å levere inn øvinger til godkjenning vil være mandager kl. 12.15. Merk at første øving ikke skal leveres inn.

Dere vil bli satt opp på grupper, og hver uke, etter at dere har levert inn, vil det bli en gjennomgang av (i hvert fall en del av) oppgavene. Hvordan vi bruker øvingstimene er litt opp til dere, og det er mulig å endre litt på opplegget utover i semesteret. Gruppene vil bli ledet av viderekomne studenter/stipendiater. En liste over gruppene finner du her.

Oppgaver

Hver uke (bortsett fra første øving) vil det bli gitt en a-øving og en b-øving. Dere skal bare levere inn a-øvingen.

Øving 1
Merk: Øving 1 skal ikke leveres inn, men du bør gjøre oppgavene før du kommer på gruppa
Kap. 1.1, side 6: 1, 5, 8, 10
Kap. 1.2, side 19: 4 a), 5 a) og b), 6 a), 13 b), 22, 25, 27

Øving 2a - innlevering mandag 4. september
Kap. 1.2, side 19: 8 b), 17, 31
Kap. 1.3, side 34: 2, 3 a), 3 e), 5 a), 5 b), 12

Øving 2b - ingen innlevering, gjennomgang uke 36
Kap. 1.3, side 34: 6 a), 6 f), 9, 10, 21
Kap. 1.4, side 48: 2 a), 2 b), 4 a), 5 a), 5 b), 6 a), 13, 17

Øving 3a - innlevering mandag 11. september
Kap. 1.3, side 34: 8 a)
Kap. 1.4, side 48: 4 b), 7 a), 14, 21, 29

Øving 3b - ingen innlevering
(Der det er andre numre for 8. utgave av boken, er 8. utgavens numre i rødt og parentes)
Kap. 1.4, side 48: 7 b), 9 b), 31, 33
Kap. 1.5, side 57: 1, 2, 3, 6 (5), 7 a) (6 a)), 7 b) (6 b)), 9 b) (8 b)), 11 (10)
Kap. 1.6, side 66: 1, 4

Øving 4a - innlevering mandag 18. september
(Der det er andre numre for 8. utgave av boken, er 8. utgavens numre i rødt og parentes)
Kap. 1.4, side 48: 22
Kap. 1.5, side 57: 7 c) (6 c)), 9 c) (8 c)), 10 (9), 18 (15)
Kap. 1.6, side 66: 5

Øving 4b - ingen innlevering
(Der det er andre numre for 8. utgave av boken, er 8. utgavens numre i rødt og parentes)
Kap. 1.5, side 57: 16 (13)
Kap. 1.6, side 66: 9, 11, 16, 17, 23, 25
Kap. 1.7, side 73: 1 c), 2 a)

Øving 5a - innlevering mandag 25. september
Kap. 1.6, side 66: 7, 20
Kap. 1.7, side 73: 3 b), 14 b), 16, 18
Bevismetoder: 2, 3 (oppgavene ligger her)
Kap. 2.1, side 94: 1, 3 d), 4 Åttende utgave: samme oppgavenummer, men i avsnitt 2.4

Øving 5b - ingen innlevering
Kap. 1.6, side 66: 18
Kap. 1.7, side 73: 4, 10, 12
Bevismetoder: 1, 4 (oppgavene ligger her)
Kap. 2.1, side 94: 3 a), 9 Åttende utgave: samme oppgavenummer, men i avsnitt 2.4

Øving 6a - innlevering mandag 2. oktober
Supplementary exercises, side 76: 14
Kap. 2.1, side 94: 12, 17, 24 Åttende utgave: samme oppgavenr, men i avsnitt 2.4
Kap. 2.2, side 101: 7, 9, 20 (18)
Kap. 2.3, side 109: 5, 14b, 15 (for 14b), 18

Øving 6b - ingen innlevering
Kap. 2.2: 13, 15, 19 (17)
Kap. 2.3: 10, 14c, 15 (for 14c)
Kap. 2.4: 1 ab, 8 Åttende utgave: samme oppgavenr, men i avsnitt 2.1

Øving 7a - innlevering 9. oktober
Kap. 2.3, side 109: 16, 20
Kap. 2.4, side 117: 1de, 2de, 9, 11, 17 Åttende utgave: samme oppgavenr, men i avsnitt 2.1

Øving 7b - ingen innlevering
Dette er passelige repetisjonsoppgaver foran midsemesterprøven. Det vil ikke bli lagt ut nye oppgaver 9. oktober.

Gamle midtsemesterprøver: Husk: Det er lov å være lur! Dette er flervalgsoppgaver, og det kan hende at det er måter å se hva svaret skal være uten å gjøre store utregninger!
[Fasit til disse prøvene]

Kap. 1.2: 6b, 8a
Kap. 1.3: 5h, 11
Kap. 1.4: 7cd, 16
Kap. 1.5: 8c (7c)
Kap. 1.6: 3, 17
Kap. 1.7: 5, 14a
Kap. 2.1: 5, 6, 13 Åttende utgave: samme oppgavenr, men i avsnitt 2.4
Kap. 2.2: 6
Kap. 2.3: 3

Øving 8b - ingen innlevering
Kap. 3.1: 2abc, 3abc
Kap. 3.2: 2a, 3ab, 11 (Åttende utgave: 8)
Kap. 3.3: 1c, 4c, 13
Kap. 4.1: 1a, 5c, 11c

Øving 9a - innlevering 23. oktober
Kap. 3.1: 2dg, 3de, 6b, 8
Kap. 3.2: 2cd, 3ab, 9 (6)
Kap. 3.3: 1d, 3c, 4c, 8, 25 (22)
Kap. 4.1: 1d, 3, 4, 10

Øving 9b - ingen innlevering
Kap. 3.2: 4, 7 (4), 11 (8), 12 (9)
Kap. 3.3: 20 (18), 13, 6c
Kap. 4.1: 15, 17d, 22
Kap. 4.2: 1ab, 2ab, 3

Øving 10a - innlevering 30. oktober
Kap. 4.2: 1c, 2c, 7, 18, 21
Kap. 4.3: 1cd, 2cd, 8b, 16ab, 20, 22

Øving 10b - ingen innlevering
Kap. 4.2: 13, 16, 21, 29
Kap. 4.3: 7, 9ab, 18ac, 21

Øving 11a - innlevering 6. november
Kap. 3.4: 4b, 7, 10b, 15, 29, 33
Kap. 3.5: 8a, 13b, 39a
Kap. 4.3: 22a

Øving 11b - ingen innlevering
Kap. 3.4: 11c, 4a, 24, 26
Kap. 3.5: 9d, 10a, 21, 25
Kap. 4.3: 21, 25

Øving 12a - innlevering 13. november
Kap. 3.4: 27
Kap. 3.5: 30
Kap. 10.1: 6a, 20c, 21
Kap. 10.2: 2c, 4ad, 22, 24
Kap. 10.3: 1f, 3d, 7a

Øving 12b - ingen innlevering
Kap. 3.4: 36, 37
Kap. 3.5: 42 (41), 11a
Kap. 10.1: 4ab, 9b (skissér med vektorer), 24, 27
Kap. 10.2: 8, 14, 16c, 17b, 25
Kap. 10.3: 5, 13, 14a

Øving 13a og 13b - innlevering 20. november - siste innleveringsøving
Eget ark
De nødvendige eksamensoppgavene ligger her: Eksamensoppgaver

Foreslåtte eksamensoppgaver til repetisjon
Gamle eksamensoppgaver (til og med H05) er samlet her. (De ser litt dårlige ut i f.eks gv, men xpdf og Adobe ser ut til å funke bra.)

Her er et forslag til oppgaver dere kan jobbe med:
Arrangér gjerne en liten "prøveeksamen" for deg selv - sett av fire timer til å regne en av de nyeste eksamenene, og sjekk hvordan du ligger an.

Vi har noen løsninger liggende også: gamle oppgaver, Høst 03, Vår 04, Høst 04, Høst 05.

Det burde vel ikke være nødvendig å si: Ikke kikk på løsningene før du er ferdig eller har "stanget" mot oppgavene en god stund!

OBS: Det finnes en liste over forelesningsrekkefølge på hovedsiden (siden 16.10)