MA1202 Lineær algebra med anvendelser - våren 2008

Semesterprøve

Dato, tid, sted og resultater:
Semesterprøven blir istedenfor forelesning tirsdag den 11. mars (uke 11). Med det menes det at semesterprøven starter kl. 08:15 og avsluttes kl. 09:45. Semesterprøven finner sted i auditorium R5 for alle studenter unntatt de med utvidet tid. De som har utvidet tid møter i rom KJL24 i Kjelbygget.

Resultatene finner du her.
Generelt:
Semesterprøven teller kun positivt, og da 20% av den endelige karakteren. Dette betyr at hvis du gjør det bedre på semesterprøven enn på eksamen, vil resultatet fra semesterprøven bli veid inn. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn semesterprøven teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.

Husk studiebevis og semesterkort, og blå eller sort penn. Fordi svararkene skal leses elektronisk, er det ikke tillatt å skrive med blyant. Se også instruksjoner for semesterprøven, og et eksempel på hvordan svararkene blir seende ut.
Pensum:
Fra Anton og Rorres Elementary Linear Algebra:
Kapittel 5: Hele
Kapittel 6: 6.1 - 6.3
Kapittel 11: 11.6
Tillatt hjelpemidler:
Kode D, bestemt enkel kalkulator (HP30S).
Årets semesterprøve:
Oppgaver
Fasit
Gamle semesterprøver:
Våren 2007: Oppgaver Løsning
Våren 2006: Oppgaver Fasit