Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA3202 Galoisteori

Våren 2004

Beskjeder:  
Øvinger:   Øving 1
Fredag 23.01.04, kl. 08.15 - 09.00, Kjel 243
Chapter 11.1: 3, 5
Chapter 11.3: 2, 3, 4
    Øving 2
Fredag 30.01.04, kl 08.15 - 09.00
Chapter 11.3: 5, 8
Chapter 11.4: 1, 2
Tekst

    Øving 3
Fredag 13.02.04, kl. 08.15 - 10.00
Chapter 15.1: 1, 2, 4, 6(b)
Chapter 15.2: 1, 2
Chapter 15.3: 1, 2, 4(a), 5, 6
Tekst

    Øving 4
Midtsemesteroppgaver våren 2004, 23.02.-05.03.
    Øving 5
Fredag 12.03.04, kl. 08.15 -09.00
Chapter 16.1: 2, 5, 8
Chapter 16.2: 2, 4
    Øving 6
Mandag 22.3.04, kl. 12.15 - 14.00, F4
Chapter 16.3: 4
Chapter 16.4: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
Chapter 16.5: 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Øving 7
Fredag 23.04., kl. 08.15 - 10.00
Chapter 17.1: 1, 2
Chapter 17.2: 1, 2, 3
    Øving 8
Fredag 30.04. kl. 08.15 - 10.00
Gjennomgåelse av eksamenssettet Vår 2003.
Foreleser:   Christian Skau.
Rom 656, Sentralbygg II.
Telefon 73 59 17 55.
E-post: csk@math.ntnu.no
Treffetid:
Forelesninger:   Mandag 12.15 - 14.00, F4
Fredag 08.15 - 10.00, Kjel 243

Lærebok:   P.B. Bhattacharya, S.K. Jain and S.R. Nagpaul
"Basic Abstract Algebra"
Cambridge University Press
Second Edition
ISBN: 0-521-46629-6
Pensum:   Kapitlene 11, 15, 16, 17, 18.