TMA4105 Matematikk 2
Våren 2006
[Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan]
[Mattelab] [Øvinger] [Maple]

TMA4105 Matematikk 2 våren 2006

Fellesinformasjon

 • Årets kontinuasjonseksamen finnes her og løsningsforslag finnes her.
 • Årets eksamen finnes her og løsningsforslag finnes her.

 • Faginformasjon
  • Det gamle formelarket blir vedlagt eksamensoppgavene i år også!

 • Midtsemesterprøven

  • Utsatt midtsemesterprøve blir 4. mai kl 10, rom 380A i Sentralbygg 2, Nordre Lavblokk.
  • Statistikk fra midtsemesterprøven.
   NB: Siden klassifisering av kritiske punkt (annen derivert testen) ikke var med i pensum for midtsemesterprøven, vil de som fikk en oppgave om dette alle få 1 poeng på den oppgaven.
 • Forelesningsplan
 • Øvinger
 • Maple
  • Maple II er nå godkjent, og kan hentes ved kontor 1124, Sentralbygg II.

  Hjemmesider for de ulike parallellene

  TMA4105 som frivillig fag

  • Tar du Matematikk 2 som frivillig fag, må du gjennomføre det obligatoriske øvingsopplegget (med mindre du har fått det godkjent tidligere).
  • Du kan velge fritt hvilken parallell du vil følge når det gjelder auditorieøvinger og hjemmeøvinger. Det spiller ingen rolle hvilken du velger, for alle har de samme øvingene. Ta kontakt med øvingslæreren for den parallellen du ønsker å følge, og si fra hvilken gruppe du ønsker å være på (hjemmeøvinger). Det er mulig å følge hjemmeøvingene for en parallell og auditorieøvingene for en annen.

  Godkjent øvingsopplegg i SIF5005/TMA4105 fra tidligere

 • Har du godkjent øvingsopplegget i faget SIF5005 Matematikk 2/TMA4105 Matematikk 2 fra tidligere, trenger du ikke å gjennomføre øvingsopplegget i TMA4105 Matematikk 2 for å få adgang til eksamen.
 • Men legg merke til at du må ta midtsemesterprøven siden den er en del av eksamen og ikke av øvingsopplegget.

Andre lenker