TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

Gruppeinndeling

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram:
MTBYGG, MTGEOP, MTING
Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene?
Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen.
MTBYGG: Mandag 12:15-14:00
Gruppe 11: Rom R52, øvingslærer: Magnus Westlie
Gruppe 12: Rom R53, øvingslærer: Thale Vattekar
Gruppe 13: Rom R54, øvingslærer: Pål Christian Breyholtz
Gruppe 14: Rom KJL24, øvingslærer: Øystein Johannessen
Gruppe 15: Rom KJL22, øvingslærer: Matilda Line
Gruppe 16: Rom EL23, øvingslærer: Bjørn Heineman
MTGEOP: Torsdag 12:15-14:00
Gruppe 17: Rom R20, øvingslærer: Espen Erlingsen
Gruppe 18: Rom R60, øvingslærer: Øystein Sæveland
Gruppe 19: Rom R50, øvingslærer: Ola Hoven
MTING: Mandag 12:15-14:00
Gruppe 20: Rom GK1, øvingslærer: Geir-Arne Fuglstad
Gruppe 21: Rom K26, øvingslærer: Jørgen Avdal