TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

Tempoplan

Følgende gjelder med mindre det blir sagt noe annet:
Uke 34: Komplekse tall, regneregler, polarform, kompleks eksponensialfunksjon [Kreyszig: 13.1, 13.2 og side 57-58]
Uke 35: Generelle egenskaper til lineære ligninger, homogene ligninger av 2.orden, svingeligningen (frie svigninger) [Kreyszig: 2.1, 2.2, 2.4]
Uke 36: Euler-Cauchyligningen, eksistens og entydighet, Wronskideterminanten, inhomogene ligninger [Kreyszig: 2.51, 2.6, 2.7]
Uke 37: Ubestemte koeffisienters metode, svingninger og resonans, metoden med variasjon av parametre [Kreyszig: 2.7, 2.8, 2.10]
Uke 38: Lineære ligningssystemer, Gausseliminasjon, matriser [Edwards og Penney: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4]
Uke 39: Matriseregning (fortsettelse), inverse matriser [Edwards og Penney: 1.4, 1.5]
Uke 40: Determinanter [Edwards og Penney: 2.1, 2.21, 2.3, 2.4]
Uke 41: Vektorrom2 og underrom, lineære kombinasjoner og lineær uavhengighet [Edwards og Penney: 4.1, 4.2]
Uke 42: Basis for vektorrom, rad- og kolonnerom [Edwards og Penney: 4.3, 4.4]
Uke 43: Ortogonale vektorer, ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode [Edwards og Penney: 5.1, 5.2]
Uke 44: Ortogonale basiser og Gram-Schmidts algoritme, egenvektorer og egenverdier [Edwards og Penney: 5.4, 6.1]
Uke 45: Diagonalisering, potenser av matriser, systemer av differensialligninger [Edwards og Penney: 6.2, 6.31, Kreyszig: 4.0, 4.1, 4.21, 4.31]
Uke 46: Symmetriske matriser og ortogonale egenvektorer, kvadratiske former og kjeglesnitt [Edwards og Penney: 6.4, 8.1]
Uke 47: Repetisjon
Merknader:
1 Ikke hele avsnittet er pensum. Se pensumlisten for nærmere informasjon.
2 Vektorer i planet og rommet (Edwards og Penney kapittel 3) regnes i hovedsak som kjent.