TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

Øvingsoppgaver

Generelt:
For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12. Alle studieprogrammene leverer i Lavblokk nord, 3. etasje (lavblokken tilhørende Sentralbygg II). Ny øving og løsningsforslaget til forrige ukes øving legges ut hver mandag kl. 14. De forskjellige studieprogrammene har forskjellige veiledningstider for øvingene. Se menyen til venstre.
Innleveringsfrister:
Øvingene skal leveres inn kl. 14:00 dagen etter veiledning hvis ikke annet er oppgitt.
Status godkjente øvinger:
MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTMT, MTPROD
MTBYGG, MTGEOP, MTING
Øvingsoppgaver: