TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

MTBYGG, MTGEOP, MTING - beskjeder

Fellesbeskjeder:
04.12: Eksamen 4. desember 2008:
Beskjeder fra faglærer:
14.11: Det vil bli ekstra eksamensoppgaveregning fredag 28. november i R1 kl. 10:15 - 12:00. Send gjerne en mail til faglærer med ønsker om oppgaver og tema.