TMA4115 Matematikk 3 våren 2007

MTEL, MTENERG, MTTK og MTIØT-EM

[Øvinger] - [Semesterprøven] - [Tempoplan]

Fellesbeskjeder: 18.08 Kontinuasjonsksamen 18. august 2007: 21.05 Eksamen 21. mai 2007: God sommer!

16.03 Resultatene fra semesterprøven 12. og 13. mars er lagt ut på semesterprøvesiden.Beskjeder fra faglærer: 8.05 Notater for repetisjon av ODE-delen av pensum finner du her

7.05 På onsdag 9. mai blir det gjennomgang av eksamen fra høsten 2006 og repetisjon

7.05 Jeg minner om at det blir forelesning på tirsdag 8. mai og onsdag 9. mai. Tid og sted er som tirsdagsforelesninger

20.12. Første forelesning er tirsdag 9. januar kl 12.15–14.00 i R7. Temaet i første uke er "Komplekse tall" (avsnitt 13.1–13.2 i 9. utgave av Kreyszig).

Det er ingen øvingsundervisning i første undervisningsuke.

Jeg har lagt ut forelesnings-notater fra forelesningen

20. mars 2007Faglærer: Hans Jakob Rivertz, 1246, Sentralbygg II
E-post: rivertz@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale.
Overstudass: Jens Lohne Eftang
E-post: eftang@stud.ntnu.no
Trefftid: Etter avtale.
Forelesninger:
Tirsdag 12.15-14.00 R7
Fredag 10.15-12.00 R1
Tempoplan
Øvinger:
Tidspunkt
MTEL Mandag 12.15-14.00
MTENERG Torsdag 12.15-14.00
MTTK Mandag 8.15-10.00
MTIØT-EM Onsdag 12.15-14.00

 • Gruppeinndeling og informasjon om øvingsopplegget.
 • Innleveringsfrister.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Semesterprøve: Semesterprøven teller 20% av den endelige karakteren. Du finner nærmere informasjon her.
  Mattelab: I forbindelse med avvikling av årets avsluttende eksamen vil det bli avholdt mattelab til følgende tider:
  • Onsdag 16. mai 10:15 - 12:00 i rom R55 og R56
  • Fredag 18. mai 10:15 - 14:00 i rom R54, R55 og R56
  • Lørdag 19. mai 10:15 - 14:00 i rom R54, R55 og R56
  Referansegruppe:
 • Jan Olav Kaasa, e-post: janolavh"at"stud.ntnu.no (MTEL)
 • Sigrid Vatne, e-post: sigridri"at"stud.ntnu.no (MTENERG)
 • Sindre Pedersen, e-post: sindrp"at"stud.ntnu.no (MTTK)
 • Lina Marie Solberg, e-post: linamas"at"stud.ntnu.no (MTIØT-EM)
 • Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave, ISBN 0-471-728977 (8. utgave kan benyttes)
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra (alle utgaver er likeverdige), ISBN 0-13-258245-7
 • Alternative lærebøker:
 • C.H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: Mandag 21. mai 2007, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler: Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4115):
 • Anbefalte ekstraoppgaver
 • Eksamensheftet (pdf, ps). (Oppgaver med Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke pensum i Matematikk 3 lenger.)
 • Notat om ubestemte koeffisienters metode med et tilhørende bevis
 • En skjematisk fremstilling av ubestemte koeffisienters metode
 • PIDstop (øving 4)
 • E-læringsmoduler
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk