TMA4115 Matematikk 3 - våren 2009

MTFYMA, MTKJ og MTNANO - bekjeder

Fellesbeskjeder:
14.08. Kontinuasjonseksamen 12. august 2009:
26.06. Sensuren er nå klar, med følgende resultat: Stryk 15,9%. Av de som bestod ble karakterfordelingen:
A: 12,5% B: 13,7% C: 41,0% D: 19,0% E: 13,8%
Beskjeder fra faglærer: