TMA 4140/MA0302 (Diskret matematikk) Høsten 2006

Nyheter (nyeste øverst)
15. desember: Takk for et trivelig semester, god jul og lykke til videre!
15. desember: Løsning på årets eksamen finnes nå i pdf og i ps.
13. desember: Angående feilen i oppgave 1b) i eksamen h06. Oppgaven vil bli rettet ved at en riktig argumentasjon med riktig konklusjon, uansett utgangspunkt vil resultere i full uttelling. F.eks. hvis du har fyllt ut en sannhetstabell korrekt, og trukket riktig konklusjon (tautologi/ikke tautologi), så ansees det som riktig svar, uavhengig av hvilken sammensatt proposisjon du endte opp med å analysere.

Generell informasjon
Faglærer: Haaken Annfelt Moe, rom 1202, 12. etasje, Sentralbygg II
tlf. 73593540, e-post: haakenan(at)math(dot)ntnu(dot)no
Øvingslærer: Bernt Galtrud, rom ??, Lavblokk Nord
tlf. ??, e-post: galtrud(at)stud(dot)ntnu(dot)no
Lærebok og pensum: Kenneth H. Rosen:"Discrete Mathematics and Its Applications" 5. utgave.

Foreløpig pensum:
Kapittel 1: Seksjon 1 til og med 8.
Kapittel 2: Seksjon 1 til og med 6. Seksjon 3 kursorisk.
Kapittel 3: Seksjon 1 til og med 5.
Kapittel 4: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 6: Seksjon 1 og 2.
Kapittel 7: Seksjon 1 til og med 6.
Kapittel 8: Seksjon 1 til og med 6.
Kapittel 9: Seksjon 1 til og med 4. Seksjon 2 kursorisk.
Kapittel 10: Seksjon 1 til og med 3.
Kapittel 11: Seksjon 1 til og med 4.
Eksamen: Eksamen er 12. desember. Denne blir en ren skrive-eksamen, ingen flervalgsdel. Tillatte hjelpemidler blir enkel kalkulator, Rottmanns formelsamling og ingenting annet.

Eksamenstips: Det vil bli spurt om noen få definisjoner på eksamen. Dette vil være sentrale definisjoner, men hva som er sentralt må du avgjøre selv.

Det vil bli gitt en induksjonsoppgave av ett eller annet slag.

Halvparten av eksamen vil være oppgaver gitt på øving, muligens littegrann modifisert. Litt modifisert betyr at framgangsmåte og ideer fremdeles gjelder, men at svaret muligens er litt anderledes.

Det er lurt å løse eksamensoppgaver som forberedelse. Gamle eksamenssett gir en god pekepinn på typer oppgaver og anvendelser som kan dukke opp på eksamen.

Men, selvfølgelig, det er 'ikke lurt' å ignorerer noen del av pensum.
Eksamensoppgaver: Eksamensoppgaver finner du her. Konten 2006 ligger her i PDF og her i PS. Løsningsforslaget for konten 2006 ligger her i PDF og her i PS. Ordinær eksamen høst2005 og høst2004 klarer jeg ikke å skaffe.
Midtsemesterprøve: Resultatene fra midtsemesterprøven er klare, trykk her.

Fasit og noe om løsning av årets midtsemester finner du her i pdf, og her i ps.
Midtsemesterprøve: Midtsemesterprøven fra i fjor høst finner du her.
Karakter: Karakteren i kurset settes slik at midtsemesterprøven teller 20% av total karakter, eksamen teller 80% av karakter. Dette medfører at hvis du ikke tar midtsemesterprøven, så er maksimal oppnåelig prosent i kurset 80%.
Forelesninger: Onsdag 10.15-12, S5
Torsdag 10.15-12, S5
Siste ordinære forelesning 23.11. Den 29.11 blir det løsning av et eksamens-sett og repetisjon.
Auditorieøving: Mandag 15.15 -17.00, S5. Siste auditorieøving blir 27.11.
Merk at disse timene vil gå ut på demonstrasjon av oppgaveløsning, og at de ikke er obligatoriske på noe vis. Hvis du har noen oppgaver/oppgavetyper du gjerne vil se løst send en mail til faglærer.
Øving i grupper: Gruppeøvingene starter fredag 1. september. For siv.ing. (TMA4140) så har alle unntatt MTING øving fredager 12.15-14.00. MTING har øving fredager 14.15-16.00, i R59.

Frie fag (MA0302) har øving tirsdager, enten 10.15-12.00 eller 12.15-14.00.

Her finner du gruppeinndelingen.

For mer informasjon om rom og slikt til øvingene, gå hit(frie fag), eller hit(siv.ing).
Framdrift: 30/8, Innledning og opplegg. Logikk: seksjon 1.1, 1.2 i boka.
31/8 Logikk: seksjon 1.3, 1.4 og 1.5.
6/9 Mengdelære: seksjon 1.6 og 1.7.
7/9 Funksjoner o.l:1.8, pseudokode:2.1 og vekst av funksjoner: 2.2.
13/9 Resten av 2.2, litt om 2.3, og starten av 2.4.
14/9 Seksjon 2.4.
20/9 Seksjon 2.5, og starten på 2.6.
21/9 Resten av seksjon 2.6.
27/9 Seksjon 4.1, 4.2, 4.3.
28/9 Seksjon 4.4, samt seksjon 3.1, 3.2.
4/10 Seksjon 3.3 og 3.4.
5/10 Seksjon 3.3 (igjen) og 3.5.
11/10 Seksjon 6.1 og start på 6.2.
12/10 Avslutte seksjon 6.2 og repetisjon til midtsemesterprøven.
18/10 Midtsemesterprøve.
19/10 7.1, 7,2.
25/10 7.3 og 7.4 i boka unntatt Warshalls algoritme.
26/10 7.5 og 7.6 unntatt Lattices og Topological sorting.
1/11 Avslutte 7.6, Warshalls algoritme, Lattices, Topological sorting, samt 8.1 i læreboka.
2/11 8.2, 8.3 og starten på 8.4 i læreboka.
8/11 Avslutte 8.4, 8.5 og 8.6 i læreboka.
9/11 9.1, 9.3, 9.4 i læreboka.
15/11 10.1, 10.2 og 10.3 i læreboka.
16/11 11.1 i læreboka.
22/11 11.2 og meste av 11.3 i læreboka.
23/11 11.3 og 11.4 i læreboka.
Tips om å studere
matematikk:
Her ligger et lite notat med litt motivasjon for faget, og endel tips om studieteknikk og annet.

Øvinger
Generelt: Det blir gitt 13 øvinger. For å ta eksamen må du ha 8 (åtte) godkjente øvinger.

Denne lenken kan du benytte for å sjekke hvor mange godkjente øvinger du har.

Øving 1: PDF og i PS.
Øving 2: PDF og i PS.
Øving 3: PDF og i PS.
Øving 4: PDF og i PS.
Øving 5: PDF og i PS.
Øving 6: PDF og i PS. De involverte eksamensoppgavene finner du her.
Øving 7: PDF og i PS.
Øving 8: PDF og i PS.
Øving 9: PDF og i PS
Øving 10: PDF og i PS.
Øving 11: PDF og i PS.
Øving 12: PDF og i PS.
Øving 13: PDF og i PS.

Diverse
Ordliste: Ordliste i pdf format. Kapittelhenvisningene er fra 4. utgaven, men det virker som det er få avvik.
Referansegruppe: Navn, kurs, brukernavn på stud (hvis ikke annet oppgitt):
Axel Lødemel Holene, ÅMATSTAT, axel(dot)holene(at)broadpark(dot)no
Bjørnar Kvernevik, ÅMATSTAT, kvernevi
Erik Andreas Larsen, MTDT, erikanla
Runa Sandvik, MTDT, runasand
Line Aasli, KOMTEK, aasli