Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Faginformasjon MA0301

Foreleser Haaken Annfelt Moe, rom 1202, SBII, det vil si i 12. etasje i høyblokka nærmest sentrum.
Epost: haakenan(at)math(dot)ntnu(dot)no

Lærebok og
pensum
Ralph P. Grimaldi: "Discrete and combinatorial mathematics", 5.utgave

Pensumliste:
  • Kap. 1.1-1.4
  • Kap. 2.1-2.4
  • Kap. 3.1-3.3
  • Kap. 4.1-4.2
  • Kap. 5.1-5.3, 5.5
  • Kap. 6 (alt)
  • Kap. 7.1-7.2, 7.4
  • Kap 11.1-11.5
  • Kap 12.1-2
  • Kap 13.1-2

Eksamensrelatert Konsultasjonstimer: Det blir konsultasjonstimer på følgende dager:
Mandag 29. mai, 14.00-16.00, rom 822, SBII
Torsdag 1. juni, 12.00-14.00, rom 822, SBII
Fredag 2. juni, 12.00-16.00, rom R20, Realfagbygget

Det blir ekstraforelesning fredag 12. mai. Gjennomgang av eksamen vår 2004.

Noen gode tips om og til eksamen finner du her her.

Eksamen Løsningforslag for eksamen holdt tirsdag 6. juni finnes i pdf og ps.

Sentrale begrep Her er ei liste over de mest sentrale begrepene o.l i pensum.

Fremdrift Hva som har vært forelest, og hva som skal foreleses får du vite her.

Forelesninger Tirsdag 08.15-10.00, Aud. EL5
Fredag 12.15-14.00, Aud. R1

Første forelesning er tirsdag 10. januar
Siste forelesning er tirsdag 9. mai.

Hvordan lykkes
med MA0301
Informasjon om hva, hvordan og hvorfor studere diskret matematikk finnes her.


Midtsemester
prøve
Resultatene fra midtsemesterprøven finner du her.

Fasit og løsningsforslag på midtsemesterprøven ligger her: PS PDF

Referansegruppe Referansegruppa består av:
Carl-Fredrik Kopseng, epost: kopseng(at)stud(dot)ntnu(dot)no
Fredrik Skolmli, epost: skolmli(at)stud(dot)ntnu(dot)no
Kristian Høegh Mysen, epost: kristian(at)stud(dot)ntnu(dot)no

Øvinger Regneøvelser: 1 time pr. uke. Det ser for øyeblikket ut som følgende timer vil bli holdt:
Mandag 12.15-13.00
Tirsdag 12.15-13.00
Tirsdag 17.15-18.00
Torsdag 10.15-11.00
Torsdag 11.15-12.00
For rom, se her.

Øvingsopplegg Godkjenningslister for øvingsopplegget i dette kurset er her. Hvis du har godkjent øvingsopplegg fra før, så står du ikke på denne listen, men du får gå opp til eksamen. Står du ikke på denne listen men mener du skulle ha stått her, så ta kontakt.

NB: Det ergitt 13 øvinger. En innlevert øving er gitt enten 0, 1/2 eller 1 poeng, og det kreves 6 poeng for å bli godkjent til eksamen.

Poeng fordeles ved at en øving med endel rett, og hederlige forsøk på resten av oppgavene i øvingssettet, gis 1/2 poeng. For å få 1 poeng på øvingen kreves en svært overbevisende øving, dette bedømmes litt på skjønn, men er en oppgave fra øvingssettet ubesvart er sjansen for å få ett poeng lav.

Øvingslærere Haaken Annfelt Moe, mandag og torsdagsgruppene

Nils Gaute Voll, epost: nilsgaut(at)stud(dot)ntnu(dot)no, tirsdagsgruppene

Øvingsinnlevering Det er inn- og utleveringsbokser i 3. etasje i lavblokk Nord, dvs den bygningen hvor orakel-kontoret ligger. Gå opp trappen ved Tapir-mat, og så på skrå til venstre over korridoren, og så opp trappen igjen. Bokser på venstre hånd.

Gamle øvinger: På grunn av overfylte utbokser så befinner nå alle ikke-hentede øvinger fra og med øving 1 til og med øving 6 på mitt kontor, dvs 1246, SBII. Så hvis du vil hente en gammel øving, så er det bare å stikke oppom.

Øvingsoppgaver Øving 1, innleveringsfrist mandag 23.januar, 12.00.

Øving 2, innleveringsfrist mandag 30.januar, 12.00.

Øving 3, innleveringsfrist mandag 6.februar, 12.00.

Øving 4, innleveringsfrist mandag 13.februar, 12.00.

Øving 5, innleveringsfrist mandag 20.februar, 12.00.

Øving 6, innleveringsfrist mandag 13.mars, 12.00.

Uke 9 blir øvingstimene avholdt som vanlig, for å svare på eventuelle spørsmål i forbindelse med midtsemesterprøven.

Uke 10 er det ingen øvingstimer.

Øving 7, innleveringsfrist mandag 20.mars, 12.00.

Øving 8, innleveringsfrist mandag 27.mars, 12.00.

Øving 9, innleveringsfrist mandag 3.april, 12.00.

Øving 10, innleveringsfrist onsdag 19.april, 12.00.

Øving 11, innleveringsfrist onsdag 26.april, 12.00.

Øving 12, innleveringsfrist onsdag 3.mai, 12.00.

Øving 13, innleveringsfrist onsdag 10.mai, 12.00.


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-01-07