Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – våren 2007

NTNU - Det skapende universitet

Lærebok

Robert A. Adams (2006): Calculus. A Complete Course. 6. utgave. Pearson/Addison-Wesley. ISBN 0-321-27000-2.

5. utgaven kan også brukes i MA1103.

Pensumliste

I noen tilfeller er seksjonene over bare såvidt berørt, se forelesningsloggen for ytterligere detaljer.


Sist oppdatert: 01.06.2007 12:26