Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – våren 2007

NTNU - Det skapende universitet

Øvingsoppgaver

Øving 12

Veiledning og evt. godkjenning på øvingstimen i uke 19. Oppgaver:

Øving 11

Veiledning uke 18. Frivillig innlevering:

Øving 10

Veiledning uke 17. Obligatorisk innlevering med frist 48 timer etter endt øving: Løsningsforslag her.

Dessuten oppgaven fra eksamen desember 2005 på dette arket.

Øving 9

Veiledning uke 16. Frivillig innlevering:

Øving 8

NB! Obligatorisk innlevering

Øvingen består av en gammel eksamensoppgave som du finner på eget ark og følgende eksempel/oppgaver fra boka! Løsninger finner du her.

Øving 7

Veiledning uke 12. Frivillig innlevering:

Ekstra utfordringer:

Øving 6

Veiledning uke 8. Frivillig innlevering:

Ekstra utfordringer:

Øving 5

Veiledning uke 7. Frivillig innlevering:

Ekstra utfordringer:

Øving 4

Veiledning uke 6. obligatorisk innlevering. Løsningsforslag med vedlegg

Følgende eksamensoppgaver fra SIF5005 Matematikk 2:

Dessuten følgende oppgaver fra boken:

PS: Dere oppfordres til å regne litt flere oppgaver fra 12.4 og 12.5, så derivasjonsreglene sitter!

Øving 3

Veiledning uke 5. Frivillig innlevering:

Ekstra utfordringer:

Øving 2

Veiledning uke 4. Frivillig innlevering:

Ekstra utfordringer:

Øving 1

Veiledning uke 3. Frivillig innlevering.

Innlevering i merkede bokser i Nordre lavblokk. Utlevering på neste øvingstime: Øvinger som ikke blir plukket opp her, legges i en UT-boks. (Øvingslærer er bedt om å kommentere "feil som går igjen" i starten av hver øvingstime.) Innleveringsfrist: 24 timer etter øvingstimen med unntak for Øving 1. Her er fristen 22.januar kl 12.

Det blir fire obligatoriske øvinger, den første blir Øving 4. Om en får en obligatorisk øving underkjent, kan den leveres inn på nytt. For å få en obligatorisk øving godkjent kreves det at 65% er rett. (Dette er kravet til bestått på medisin ved NTNU. Der brukes som kjent karakteren bestått/ikke-bestått.)


Sist oppdatert: 31.05.2007 10:01