Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – våren 2007

NTNU - Det skapende universitet

Kari HagLærer

Kari Hag

(Vennligst merk e-poster med et relevant emne.)

Treffetid: Tirsdag 16-17 og ellers etter avtale.

Øvingslærere

Steffen Junge

Jon Karlsen

Ole Henrik Morgenstierne

Katrine Alne

Timeplan

Første forelesning er tirsdag 9.januar 14:15-16:00. Øvingene starter uke 3. Se timeplan for detaljer.

Meldinger

(De nyeste først.)

2007-06-19
Dere har nå forhåpentligvis fått sensuren. Dette er en av de hyggeligste eksamenene jeg har rettet! Av de 65 som var oppe fikk 15 A, 15 B, 16 C, 9 D, 2 E og 8 F. Jeg tok utgangspunkt i foelgende poengskala
A:90 -100, B: 77-89, C: 58-76, D:46-57, E:40-45
som er nesten identisk med karakterskalen tilraadd av Norsk matematikkraad. (Eneste forskjell er at A'en starter paa 92 i matematikkraadets skala. Det syntes jeg ville vaere for strengt naar A'en i siv.ing-skalen starter paa 90.) Jeg gikk spesielt over de som havnet naer en A eller naer en B, men havnet paa "den gale siden". Der det ikke var noe spesielt som talte for den beste karakteren, maatte jeg la poengene avgjoere. Dette betyr at en liten forskjell i poeng noen ganger ga en hel bokstavkarakter i forskjell. Haaper likevel at de fleste er fornoeyde og oensker dere alle en riktig god sommer! Kari
PS: Tom Lindstroem var tilsynssensor. Loesningsforslag paa eksamensoppgavene kan lastes ned her.
2007-06-01
Løsningsforslag til eksamen høsten 2006 er tilgjengelig.
2007-05-31
Løsningsforslag til øving 10 lagt ut. I tillegg er formelarket til eksamen her.
2007-05-22
Orakeltjeneste i forbindelse med eksamen blir avholdt 29,30, 31 mai og 1, 2 juni, alle dager fra 12-14 i rom 922 i 9. etasje sentralbygg II. UNTATT 1. juni der orakeltjenesten blir avholdt i rom 822 sentralbygg II, men fremdeles kl 12-14.
2007-05-22
Resultater fra midtsemesterprøven ligger her.
2007-05-15
Løsning på øving 12 er lagt ut. I tillegg er de gamle nettsidene i MA1103 åpnet for inspeksjon. Her ligger en del løsninger på ulike oppgaver og annen nyttig informasjon.
2007-05-08
Der er nå lagt ut løsning på øving 8. Løsninger på øving 10 og 12 er underveis.
2007-05-07
Tidligere eksamener:
2007-04-24
Øving 10 reduseres: Eksamensoppgavene fra juni 2005 utgår. Eksamensettet juni 2005 kommer i stedet til at utgjøre øving 12.
2007-03-13
Her er dagens midtsemesterprøve (inklusive løsningsforslag).
2007-03-12
Forelesningsloggen oppdatert.
2007-03-05
Løsningsforslag til øving fire er lagt ut under oppgaver.
2007-03-02
Informasjon om opplegget rundt midtsemesterprøven samt løsningsforslag til tidligere års prøver er lagt ut. NB:Midtsemesterprøven blir avholdt kl 14-16 tirsdag 13. mars i Aud S2.
2007-02-20
Forelesningsloggen er nu oppdatert.
2007-02-14
Forelesningsloggen er nu delvis oppdatert. Videre er der lagt ut kontaktinformasjon til referansegruppen.
2007-01-19
Forelesningslogg og Øving 2 er lagt ut. Videre er øvingstimen for BMAST og LUR2 nå flyttet til mandag kl 12:15-14 i MA23. Øvingsgruppene for BFY, ÅMATSTAT og LUR1 beholdes. På hver av disse tre gruppene vil vi forsøke å ha to veiledere.
2007-01-06
Vel møtt til MA1103 tirdag 9.1 kl 14:15-16:00! Vi starter med 10.1 (til Euclidean n-Space) og 10.5 i Adams' "Calculus", og går så løs på kapittel 11.


Sist oppdatert: 20.06.2007 10:57