==== Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
Øvinger
MA1201 Lineær algebra og geometri
Høsten 2005

Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

Om øvingsopplegget: Det kreves 5 godkjente innleveringer for å få godkjent øvingsopplegg i kurset. Innleveringene skal fortrinnsvis være fellesarbeide for smågrupper på ca. 4 studenter. Husk å skrive på alle som er med i gruppa. Innleveringsfristen er tirsdag kl 12:00 (kan bli endret). Innleveringsbokser finnes nordre lavblokk 3. etasje og er de eneste boksene markerte med gule lapper. Husk å hente rettede innleveringer, det er din kvittering for godkjent øving. (Poststudenter leverer i henhold til individuelle avtaler.) Nye oppgaver legges ut på tirsdag. (kan bli endret)

For å komme deg til nordre lavblokk gjør som følger: Når du går fra S7 retning Tapir storkiosk vil du se en trappoppgang på høyre side. Gå opp trappen. Ta til venstre og du vil se et skilt som sier lavblokk nord med pil til høyre, i taket. Følg skiltet. Når du kommer opp trappen der, vil du se et rom med mange innleveringsbokser. Se etter de boksene som er markert med gul lapp.

Klikk her for å sjekke oversikt over godkjente øvinger.

Uke 47: Øving 13a: (innlevering)
Dette er siste innlevering!
Øving 13b: (innleveres ikke)
Uke 46: Øving 12a: (innlevering)
Øving 12b: (innleveres ikke)
Uke 45: Øving 11a: (innlevering)
 • Seksjon 4.3 (side 206): 19bd)
 • Seksjon 7.1 (side 367): 1ab), 2ab), 3ab)
 • Seksjon 7.2 (side 378): 8
 • Seksjon 7.3 (side 383): 2
I oppgave 7.1.3 skal en finne egenvektorer tilhørende hver egenverdi.
Øving 11b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 4.3 (side 206): 19ac)
 • Seksjon 7.1 (side 367): 1cdef), 2cdef), 3cdef), 10a)
 • Seksjon 7.2 (side 378): 9, 18
 • Seksjon 7.3 (side 383): 3, 4
 • Kapittel 7, Supplementary exercises (side 384): 6
Uke 44: Øving 10a: (innlevering)
 • Seksjon 4.2 (side 193): 2c), 7, 18ab), 21
 • Seksjon 4.3 (side 206): 1, 2c), 3, 8ac)
Disse oppgavene har samme nummerering i 7.utg. og 8.utg.
Øving 10b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 4.2 (side 193): 1ab), 2b), 3, 18c), 34
 • Seksjon 4.3 (side 206): 2d), 4, 5bc), 7, 16, 18, 25
Uke 43: Øving 9a: (innlevering)
 • Seksjon 3.4 (side 153): 10a), 22
 • Seksjon 3.5 (side162): 4a), 22, 25, 39a)
 • Seksjon 4.1 (side 178): 2, 9cd), 11cd), 20
Disse oppgavene har samme nummerering i 7.utg.
Øving 9b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 3.4 (side 153): 10b), 17ab)
 • Seksjon 3.5 (side162): 1, 6, 9, 11, 16, 30, 33, 35
 • Seksjon 4.1 (side 178): 1, 4, 5, 7, 14, 15, 23, 26
Uke 42: Øving 8a: (innlevering)
 • Seksjon 3.1 (side130): 3adg), 8
 • Seksjon 3.2 (side 134): 2a), 9
 • Seksjon 3.3 (side142): 4c)
 • Seksjon 3.4 (side153): 15
I 7. utgave er dette oppgavene: Sek3.1:3adg),8 Sek3.2: 2a), 6 Sek3.3: 4c) Sek3.4: 15.
Øving 8b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 3.2 (side 134): 5, 7
 • Seksjon 3.3 (side142): 3, 4abd), 6, 10, 13
 • Seksjon 3.4 (side153): 2, 29, 38
Uke 41: Øving 7a: (innlevering)
 • Det gis ingen innleveringsoppgave til tirsdag 11.oktober på grunn av midtsemesterprøven.

Øving 7b: (innleveres ikke) Klikk på linkene for å laste ned. Merk at oppgave 9 høsten 2003 ikke er relevant for årets midtsemesterprøve. Fasit til gamle midtsemesterprøver ligger her.
Uke 40: Øving 6a: (innlevering)
 • Seksjon 2.2 (side 101): 7
 • Seksjon 2.3 (side 109): 2, 14b), 15b)
 • Kapittel 2, Supplementary exercises (side 118): 3, 6
I 7. utgave av læreboka har oppgavene i øving 6a samme nummerering som i 9. utgave. I oppgave 2.3.2 spørres det i 9.utgave i tillegg om: Er det(A+B)=det(A)+det(B)?

Øving 6b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 2.2 (side 101): 19
 • Seksjon 2.3 (side 109): 3, 4, 6, 7, 12, 14ac), 15ac), 20, 22
 • Seksjon 2.4 (side 117): 17ab)
 • Kapittel 2, Supplementary exercises (side 118): 11, 18
 • Seksjon 11.1: 1a), 2ab), 6a), 11
Uke 39: Øving 5a: (innlevering)
 • Seksjon 2.1 (side 94): 2, 9, 12, 19
 • Seksjon 2.2 (side 101): 9, 20ab)
Øving 5b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 1.7 (side 73): 5, 18
 • Seksjon 2.1 (side 94): 2abcd), 13, 16, 23, 24
 • Seksjon 2.2 (side 101): 2abcd), 3abc), 4, 6, 8, 11
Uke 38: Øving 4a: (innlevering)
 • Seksjon 1.5 (side 57): 9c)
 • Seksjon 1.6 (side 66): 4, 12, 17
 • Seksjon 1.7 (side 73): 4
 • Seksjon 10.2 (side 531): 39a)
Øving 4b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 1.6 (side 66): 1, 3, 9, 13, 28, 29
 • Seksjon 1.7 (side 73): 2, 12
 • Kapittel 1, Supplementary exercises (side 76): 8
 • Seksjon 10.1 (side 526): 19
 • Seksjon 10.2 (side 531): 33, 35ab)
Uke 37: Øving 3a: (innlevering)
 • Seksjon 1.4 (side 48): 5b), 8, 17
 • Seksjon 1.5 (side 57): 7ab), 12
Øving 3b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 1.3 (side 35): 27
 • Seksjon 1.4 (side 48): 4, 6a), 7ad), 35
 • Seksjon 1.5 (side 57): 1, 7cde), 8cde), 22
 • Kapittel 1, Supplementary exercises (side 76): 6
Uke 36: Øving 2a: (innlevering)
 • Seksjon 1.1 (side 6): 11
 • Seksjon 1.2 (side19): 2, 6a), 8a), 13b)
 • Seksjon 1.3 (side 34): 6a)
Øving 2b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 1.1 (side 6): 1, 5ad)
 • Seksjon 1.2 (side19): 3, 10, 14, 17
 • Seksjon 1.3 (side 34): 3ajl), 5ab), 13
Uke 35: Øving 1a: (innlevering)
 • Seksjon 10.1 (side 526): 6a), 14
 • Seksjon 10.2 (side 531): 14
 • Seksjon 10.3 (side 539): 3a), 7d)
Øving 1b: (innleveres ikke)
 • Seksjon 10.1 (side 526): 5, 12, 17, 22
 • Seksjon 10.2 (side 531): 3, 7, 8, 17, 24
 • Seksjon 10.3 (side 539): 3cf), 7c), 8, 12, 20

Øvingstimer:
Gruppe 1: Torsdag 17:15 - 19:00 i ELROM- G026 Kathrine Alne
Gruppe 3: Fredag 10:15 - 12:00 i R51 Gunnar Skjærvold
Gruppe 4: Fredag 12:15 - 14:00 i R51 Gunnar Skjærvold
Gruppe 5: Fredag 12:15 - 14:00 i R52 Marius Thaule
Gruppe 6: Fredag 12:15 - 14:00 i R60 Kathrine Alne
Gruppe 7: Fredag 12:15 - 14:00 i R21 Maria Vigsnes
Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Tore August Kro    Sist oppdatert: 15.11.2005