==== Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet Fakultet for informasjonsteknologi,  matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
Forside
MA1202 Lineær algebra med anvendelser
Våren 2006

Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

Beskjeder: 19.06 En revidert utgave av eksamen+løsningsforslaget.
24.05 Vel overstått eksamen!

Gamle meldinger


Faglærer: Truls Fretland, rom 1301, Sentralbygg II, tlf. ??? ?????.
epost: Truls.Fretland (at) math.ntnu.no
Treffetid: Tirsdag: 14:00-15:00.
Øvingsansvarlig: Lillian Kråkmo, rom 829, Sentralbygg II, tlf. 735 50255.
epost: krakmo (at) math.ntnu.no
Treffetid: Onsdag 09:00 - 10:00
Forelesninger:
Tirsdag 10:15 - 12:00 i auditorium H3
Fredag 8:15 - 10:00 i auditorium R9
Øvingstimer:
Gruppe 1: Tirsdag 8:15 - 10:00 i R50
Gruppe 2: Onsdag 10:15 - 12:00 i R73
Gruppe 3: Torsdag 10:15 - 12:00 i B23
Gruppe 4: Torsdag 12:15 - 14:00 i R20
Referansegruppe:
Lærebok: Howard Anton, Chris Rorres: Elementary Linear Algebra, 9th Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2005
Pensumliste:
  • Kapittel: 5, 6, 7, 8.1-8.5, 9.1-9.4, 10.4-10.6
  • Delkapittel: 11.3, 11.6, 11.11, 11.16
  • Alle øvingene er pensum.
Det er sannsynlig at pensumlisten blir endret i løpet av semesteret.
Vurdering: 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80 %) og midtsemesterprøve (20 %). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i den samlede vurderingen. Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.
Eksamen: 07.mars 2006, 09:30 - 11:00: Midsemesterprøve
23.mai 2006, 09:00 - 13:00: Avsluttende eksamen
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å avlegge eksamen. (5 godkjente innleveringer).
Tillatte hjelpemidler på eksamen er: Rottman formelsamling og enkel kalkulator (HP30S).
Eksamensoppgaver og løsningsforslag: Eksamen 95-03
Eksamen mai 04
Eksamen juni 05
Eksamen desember 05
Fasit/løsning 95-00
Løsning mai 02
Løsning mai 04
Løsning juni 05
Løsning desember 05

Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Truls Fretland    Last modified: Mon Jun 19 14:54:47 MEST 2006