MA2501 Numeriske metoder, våren 2006

delestrek

Eldre meldinger — omvendt kronologisk rekkefølge

30. mai 2006

Treffetider før eksamen blir torsdag 1. juni 2006 fra klokken 10:15 til klokken 14:00 i auditorium KJL23 (dvs. rom 242 i andre etasje i Kjelhuset).

Løsningsforslag til øvingene 9 og 10 er nå lagt ut på øvingssiden.

23. mai 2006

En nyopprettet eksamensside har detaljer om hjelpemidler og pensum til eksamen fredag 2. juni. I tillegg er også noen tidligere eksamensoppgaver fra dette og lignende kurs lagt ut. De fleste av disse oppgavene har ikke løsning, men jeg akter å oppdatere siden de nærmeste dagene.

22. mai 2006

Resultatene fra obligatorisk hjemmeøving 2 er nå lagt ut på en egen side med gruppenummer og poengsummer. Jeg er generelt godt fornøyd med resultatene selv om det var noen misforståelser her og der. Kommentarer til hver besvarelse finnes også, men disse er av personhensyn lagt på separate, passordbeskyttede sider. Gi beskjed dersom noe er uklart.

12. mai 2006

Øving 10, som dreier seg litt om partielle differensialligninger, er nå lagt ut på øvingssiden. Løsningsforslag til denne og øving 9 vil bli lagt ut over helgen.

8. mai 2006

En veldig kortfattet oversikt over kursets innhold er nå lagt ut på notatsiden. Dette er en litt modifisert utgave av oppsummeringen jeg gjennomgikk i slutten av dagens forelesning.

Øvingslærer må av ulike grunner endre sine treffetider i forbindelse med hjemmeøving 2 fredag 12. mai. De nye treffetidene er fra klokken 08:15 til klokken 10:00. Øvingssiden er oppdatert som følge av dette

4. mai 2006

Øvingslærers treffetider i forbindelse med obligatorisk hjemmeøving 2 er nå oppdatert på øvingssiden. Øvingslærer blir å treffe på datasal 217 i Sentralbygg II alle dager fra 13:15 til 15:00, bortsett fra onsdag 10. mai. Den dagen er treffetiden fra 12:15 til 14:00.

24. april 2006

Tellende hjemmeøving 2 er lagt ut på øvingssiden. Den tellende hjemmeøvingen skal leveres senest klokken 18 fredag 12. mai 2006. Gruppenummer utdeles av faglærer på faglæreres kontor, rom 1354 i Sentralbygg II.

18. april 2006

Øving 9 er lagt ut på øvingssiden. Denne øvingen belyser til dels stoff som ennå ikke er forelest, men i forelesningen torsdag vil vi dekke stoffet som trengs for å gjøre øvingen.

30. mars 2006

Løsningsforslag til øving 8 er lagt ut på øvingssiden.

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at vi i neste uke (uke 14) skal gjennomgå litt av teorien for feilanalyse og konvergens av Runge–Kutta-metoder for løsning av ordinære differensialligninger. Dette er stoff som erfaringsmessig krever litt modningstid så jeg vil anbefale dere å kikke gjennom notatet som omhandler stoffet før forelesningen mandag 3. april. Jeg kommer ikke til å anta at notatet er gjennomlest på forhånd, men for deres egen del kan det være en god hjelp.

29. mars 2006

Øving 8 er lagt ut på øvingssiden sammen med løsningsforslag til øving 7.

28. mars 2006

Det hadde dessverre sneket seg inn en feil i det generelle Runge–Kutta-formatet i notatet som ble lagt ut i går. En ny utgave av notatet, der denne feilen er rettet, er lagt ut nå.

Det har tatt sin tid, men nå er endelig resultatene fra hjemmeøving 1 tilgjengelige. Resultatene er lagt ut på en egen side med gruppenummer og poengsummer. I tillegg finnes korte kommentarer til hver besvarelse. Kommentarene er av personhensyn beskyttet med et passordsystem som står forklart på resultatsiden. Gi beskjed dersom noe er uklart eller ikke fungerer.

27. mars 2006

Et notat om konvergens av ODE-løsere er lagt ut på notatsiden. Dette notatet vil bli gjennomgått i uke 14 (3. april – 7. april).

17. mars 2006

Øving 7 er lagt ut på øvingssiden sammen med løsningsforslag til øving 6.

15. mars 2006

Øving 6 er lagt ut på øvingssiden sammen med løsningsforslag til øving 5.

27. februar 2006

En oversikt over fagstabens treffetider i forbindelse med tellende hjemmeøving 1 er lagt ut på øvingssiden.

20. februar 2006

Tellende hjemmeøving 1 er lagt ut på øvingssiden. Den tellende hjemmeøvingen skal leveres senest klokken 15 mandag 13. mars 2006. Gruppenummer utdeles av faglærer på faglæreres kontor, rom 1354 i Sentralbygg II.

Løsningsforslag til øving 4 er også lagt ut på øvingssiden.

15. februar 2006

Øving 5 er lagt ut på øvingssiden.

10. februar 2006

Løsningsforslag til øving 3 er lagt ut på øvingssiden.

Fremdriftsplanen er igjen blitt oppdatert og inkluderer nå også stoffet etter påske. Merk spesielt at hjemmeoppgave 1, den første obligatoriske øvingen, vil bli delt ut i forelesningen mandag 20. februar.

9. februar 2006

Øving 4 er lagt ut på øvingssiden.

3. februar 2006

Øving 3 er lagt ut på øvingssiden.

Jeg har oppdatert fremdriftsplanen for å reflektere at vi også tar med Newtonformen av interpolasjonspolynomet.

2. februar 2006

Løsningsforslag til øving 2 er lagt ut på øvingssiden.

30. januar 2006

Løsningsforslag til øving 1 er lagt ut på øvingssiden.

26. januar 2006

På grunnlag av flere spørsmål angående innlevering av øvinger har jeg lagt til litt presiserende tekst på øvingssiden. Det er bare de to hjemmeøvingene som er obligatoriske. De øvrige øvingene er helt frivillige og skal ikke leveres inn.

24. januar 2006

Øving 2 er lagt ut på øvingssiden.

23. januar 2006

I dagens forelesning gikk vi blant annet gjennom fikspunktiterasjoner. Et notat om dette emnet er lagt ut på notatsiden.

19. januar 2006

Øving 1 er lagt ut på en nyopprettet øvingsside. Det blir veiledning på denne øvingen i dag (!) og neste torsdag (26. januar). Jeg beklager at jeg ikke har fått ut øvingen før nå.

16. januar 2006

Jeg har lagt ut en foreløpig fremdriftsplan for kurset. Jeg beklager at det har tatt så lang tid å fremstille denne. Merk at fremdriftsplanen for øyeblikket bare dekker perioden frem til påske.

16. januar 2006

Onsdagsforelesningen er blitt flyttet til torsdager klokken 15:15 – 16:00 i auditorium F3. Denne flyttingen skjer for å unngå forelesningskollisjon med kurset i geometri, MA2401.

11. januar 2006

Jeg har fått forholdsvis mange forespørsler om å gi forelesningene på norsk og kan ikke overse disse. Forelesningene i MA2501 vil derfor bli gitt på norsk.

Torsdag 12. januar vil jeg gi en introduksjonsforelesning til programmering og MATLAB. Denne forelesningen går i øvingstimen klokken 16:15 i auditorium F3. Studenter som har programmert i Java (f.eks. de som har tatt grunnkurset programmering, IT1103) vil allerede ha tilstrekkelig bakgrunn i programmering til å klare programmeringsoppgavene i MA2501. Utbyttet av torsdagens introduksjonsforelesning vil trolig være begrenset for studenter med en slik bakgrunn.

10. januar 2006

Jeg har opprettet en egen side for ekstra notater og materiell i undervisningen. Siden inneholder foreløpig bare et introduksjonskurs til MATLAB.

10. januar 2006

Jeg har fått reservert datasal "Vegas" (rom 212 i Sentralbygg II) til bruk i øvingsarbeidet i kurset. Reservasjonen gjelder torsdager fra klokken 16:15 til 18:00. Dette er en stor datasal (har 46 datamaskiner), så vi kommer trolig ikke til å trenge hele salen. Øvrige detaljer om salen og programvare installert på denne kan finnes på ITEAs oversikt over studentdatasaler.

6. januar 2006

Jeg fikk i dag beskjed om at læreboken er kommet til Tapirs lager. Jeg formoder at boken dermed vil være å få kjøpt enten fra i dag av eller fra mandag (9. januar).

4. januar 2006

Kursets hjemmeside opprettet. Første forelesning blir mandag 9. januar 2006 klokken 08:15 i auditorium F3 på Gløshaugen.

Kursets lærebok er ennå ikke tilgjengelig fra Tapirs bokhandel, men ventes inn om ikke alt for lenge. Nærmere beskjed vil bli gitt når jeg vet noe mer.

delestrek
Redaktør:    Kontaktadresse: Bård Skaflestad    Sist oppdatert: 2006-06-12