TMA4110 Matematikk 3 høsten 2006

MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTMT og MTPROD

[Øvinger] - [Semesterprøven] - [Fremdriftsplan]

Felles beskjeder: 18.08 Kontinuasjonsksamen 18. august 2007: 20.12 Eksamen 20. desember 2006: God jul!

25.10 Fasiten og resultatene for den utsatte semesterprøven er lagt ut på semesterprøvesiden.

13.10 Resultatene for semesterprøven er lagt ut på semesterprøvesiden.

10.10 Oppgavene og løsningsforslag for semesterprøven er lagt ut på semesterprøvesiden.Beskjeder fra faglærer: 03.10. Referansegruppe er opprettet. Ta kontakt hvis du har synspunkter på undervisningsopplegget i Matte 3.Faglærer: Eirik Spets
E-post: eirik.spets@iaf.hist.no
Treffetid: Etter avtale.
Overstudass: Jens Lohne Eftang
E-post: eftang@stud.ntnu.no
Trefftid: Etter avtale.
Forelesninger:
Torsdag 08.15-10.00 EL5
Fredag 14.15-16.00   R7
Fremdriftsplan
Øvinger:
Tidspunkt
MTDESIG Onsdag 12.15-14.00
MTIØT Tirsdag 14.15-16.00
MTMART Mandag 10.15-12.00
MTMT Onsdag 10.15-12.00
MTPROD Mandag 12.15-14.00

 • Gruppeinndeling og informasjon om øvingsopplegget.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Semesterprøve: Tirsdag 10. oktober kl 18.15–19.45, oppmøte kl 18.

  Semesterprøven teller 20% av den endelige karakteren.

  Prøven vil være en skriftlig prøve med flervalgsoppgaver.

  Du finner nærmere informasjon her.

  Mattelab: I forbindelse med avsluttende eksamen 20. desember vil det bli avholdt mattelab på følgende tidspunkt:
  • Fredag 15. desember 13.15-15.00 i rom R55 og R56.
  • Mandag 18. desember 10.15-14.00 i rom R55 og R56.
  • Tirsdag 19. desember 10.15-14.00 i rom R55 og R56.
  R55 og R56 ligger i Realfagbygget, A-blokka, rett over kantina.
  Referansegruppe:
 • Emil Khoury, e-post:
  khoury"at"stud.ntnu.no (MTDESIG)
 • Maria Estenstad, e-post:
  mariaest"at"stud.ntnu.no (MTIØT)
 • Tobias King, e-post:
  tobiased"at"stud.ntnu.no (MTMART)
 • Magnus Skjellerudsveen, e-post:
  skjeller"at"stud.ntnu.no (MTMT)
 • Katrine Lie Strøm, e-post:
  katrist"at"stud.ntnu.no (MTPROD)
 • Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave, ISBN 0-471-728977 (8. utgave kan benyttes)
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra (alle utgaver er likeverdige), ISBN 0-13-258245-7
 • Alternative lærebøker:
 • C.H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: 20. desember 2006, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler: Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4110):
 • Anbefalte ekstraoppgaver.
 • Eksamensheftet (pdf, ps). Merk at oppgaver med Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger ikke er pensum i TMA4110 høsten 2006.
 • E-læringsmoduler
 • En skjematisk fremstilling av ubestemte koeffisienters metode.
 • PIDstop (øving 4).
 • Notat om ubestemte koeffisienters metode med et tilhørende bevis.
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk