TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Gruppeinndeling

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram:
MTBYGG, MTGEOP og MTING
Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene:
Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen.
MTBYGG: Fredag 08:15 - 10:00
Gruppe 1: Rom KJL21, øvingslærer: Henrik Enoksen
Gruppe 2: Rom KJL22, øvingslærer: Kim Aleksander Paus
Gruppe 3: Rom KJL23, øvingslærer: Svein Astad
Gruppe 4: Rom KJL24, øvingslærer: Jens Hallvard Garstad
Gruppe 5: Rom MA21, øvingslærer: Amund Løvik
MTGEOP: Tirsdag 10:15 - 12:00
Gruppe 6: Rom R52, øvingslærer: Siri-Malen Høynes
Gruppe 7: Rom R53, øvingslærer: Jørgen Avdal
Gruppe 8: Rom R54, øvingslærer: Øyvind Torgersrud
Gruppe 9: Rom MA22, øvingslærer: Espen Myklebust
MTING: Tirsdag 08:15 - 10:00
Gruppe 10: Rom MA21, øvingslærer: Kristian Holth
Gruppe 11: Rom MA22, øvingslærer: Jørgen Haavind Jensen
Gruppe 12: Rom R21, øvingslærer: Jak Rinde Hestnes