TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Semesterprøve

Oppgaver, løsningsforslag og resultater:
tirsdag 9. oktober: oppgaver  løsningsforslag
onsdag 10. oktober: oppgaver løsningsforslag
mandag 22. oktober: fasit
Resultatene fra semesterprøven er nå klare. Ditt resultat kan du finne her.
Og den endelige poengfordelingen for semesterprøven høsten 2007 finner du her.
Generelt:
Semesterprøven teller 20 % av den endelige karakteren.

Husk studiebevis og semesterkort, og blå eller sort penn. Fordi svararkene skal leses elektronisk, er det ikke tillatt å skrive med blyant. Se også instruksjoner for semesterprøven, og et eksempel på hvordan svararkene blir seende ut.
Pensum:
Til og med Edwards og Penney kapittel 2 (se pensumlisten)
Tillatte hjelpemidler:
Enkel kalkulator (HP30S), samt Rottmanns Matematisk formelsamling
Hva gjør du dersom du ikke kan møte:
Vanlige eksamensregler for fravær gjelder. Hvis du har gyldig fravær på semesterprøven, må du levere legeattest eller lignende til instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag (7. etasje, Sentralbygg II) innen en uke etter selve prøven.

For studenter med gyldig fravær arrangeres en utsatt prøve ca. to uker etter den ordinære prøven.

Tilføyelse 15. oktober:
Utsatt semesterprøve blir mandag 22. oktober kl 1815–1945 i auditorium S3.
Tidligere semesterprøver:
12. mars 2007: oppgaver  løsningsforslag
13. mars 2007: oppgaver løsningsforslag
10. okt. 2006: oppgaver løsningsforslag
13. mars 2006: oppgaver løsningsforslag
15. mars 2006: oppgaver løsningsforslag