TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

MTBYGG, MTGEOP og MTING - beskjeder

Fellesbeskjeder:
14.08. Kontinuasjonseksamen 14. august 2008:

03.01. Sensuren er nå ferdig, og karakterene er tilgjengelige på studweb. Det ble 8,9 % stryk og følgende karakterfordeling:

A: 6,8 %   B: 16,5 %   C: 45,2 %   D: 20,0 %   E: 11,4 %
Les retningslinjer for bedømmelsen før du eventuelt ber om begrunnelse eller klager på karakteren.

03.12. Eksamen 3. desember 2007:

Beskjeder fra faglærer: