TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

MTBYGG, MTGEOP og MTING - lysark

Lysark:
Uke 34–37 Kreyszig Komplekse tall og lineære andreordens differensialligninger
Uke 34 Kap. 13.1, 13.2 Komplekse tall på normalform,  Komplekse tall på polarform
Uke 35 Kap. 2.1, 2.2 Homogene lineære differensialligninger av orden 2,  ... med konstante koeffisienter
Uke 36 Kap. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Frie svingninger,   Euler-Cauchyligning,  Eksistens og entydighet av løsningerInhomogene ligninger
Uke 37 Kap. 2.7, 2.8, 2.10 Ubestemte koeffisienters metode,  Tvungne svingninger,  Variasjon av parametre
Uke 38–40 Edwards & Penney Lineære ligningssystem, matriser, og determinanter
Uke 38 Kap. 1.1, 1.2, 1.3 Lineære ligningssystem og matriser,  Gauss- og GaussJordan-eliminasjon
Uke 39 Kap. 1.3, 1.4 Matriseoperasjoner,  Inverse matriser
Uke 40 Kap. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Determinanter,  Cramers regel og Inverse matriser
Uke 41–47 Edwards & Penney Vektorrom, ortogonalitet, egenverdier og egenvektorer
Uke 41 Kap. 4.1 Vektorrommet Rn og underrom
Uke 42 Kap. 4.2, 4.3 Lineære kombinasjoner og lineær uavhengighet,  Basis og dimensjon
Uke 43 Kap. 4.4, 5.1 Radrom, kolonnerom og nullrom,  Prikkproduktet i Rn,  Ortogonale vektorer og ortogonale komplementer
Uke 44 Kap. 5.2, 5.4 Ortogonale projeksjoner og Minste kvadraters metode,  Ortogonale basiser og Gram-Schmidts algoritme
Uke 45 Kap. 6.1, 6.2, 6.3 Egenverdier og egenvektorer,  Diagonalisering av matriser
Uke 46 K kap. 4.0–4.3
Kap. 6.4 (EP)
System av differensialligninger
Symmetriske og ortogonale matriser
Uke 47 Kap. 8.1 Kjeglesnitt og rotasjon av koordinatsystemet