TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Referansegruppe

Referansegruppe for MTBYGG, MTGEOP og MTING:
  • Siri Halvorsen (bruker på stud: siriboe), MTBYGG
  • Morten Hansen (bruker på stud: morthans), MTGEOP
  • Thorvald Grindstad (bruker på stud: thorvag), MTING