TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

Eksamensoppgaver

Generelt:
Her finnes eksamensoppgaver og løsningsforslag for Matematikk 3 (TMA4110 (SIF5009) og TMA4115 (SIF5010)).
Merk:
Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke lenger pensum i Matematikk 3 (det inngår nå i Matematikk 1), så oppgaver med disse temaene er derfor ikke relevante for årets eksamen.
Hefte med eksamensoppgaver:
Finner du her.
Gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag: