TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

Anbefalte ekstraoppgaver

Generelt:
Her finner du anbefalte ekstraoppgaver tilhørende øvingsoppgavene. De er verken mer eller mindre eksamensrelevant enn øvingsoppgavene, de er simpelthen oppgaver du kan øve deg på.
Ekstraoppgaver:
Øving 1  K 13.1: 1, 7, 15, 19
K 13.2: 3, 7, 11, 13, 19, 23
Øving 2 K 2.1: 3, 5, 7, 9
K 2.2: 1, 7, 9, 11, 15, 27
Øving 3 K 2.4: 7, 15
K 2.5: 1, 9, 15 (D²y = y'', Dy = y', Iy = y)
K 2.6: 3, 11, 13
Øving 4 K 2.7: 1, 5, 9, 15
K 2.8: 1,15
K 2.10: 7, 9, 13 (D²y = y'', Dy = y', Iy = y)
Øving 5 EP 1.1: 3, 5, 7
EP 1.2: 1,13, 23, 27
EP 1.3: 3, 15, 33
Øving 6 EP 1.4: 3, 5, 11, 17
EP 1.5: 7, 9, 17, 25
Øving 7 EP 2.1: 1, 6, 11 (svar 6: –2 )
EP 2.2: 1, 5, 7
EP 2.3: 1, 5, 25
Øving 8 EP 2.4: 9, 11, 21
EP 4.1: 1, 7, 11, 15, 21
EP 4.2: 7, 13, 21, 25, 27
Øving 9 EP 4.3: 1, 3, 9, 25, 27
EP 4.4: 1, 3, 13, 17
Øving 10 EP 5.1: 1, 15, 17, 27
EP 5.2: 3, 15, 17
Øving 11 EP 5.4: 1, 5, 17
EP 6.1: 5, 15, 25
Øving 12 EP 6.2: 5, 17, 19
EP 6.3: 5, 15
K 4.1: 1, 11
K 4.3: 1, 11