TMA4110 Matematikk 3 – høsten 2008

Semesterprøve uke 41

Pensum:
Til og med det som er forelest i uke 40, se tempoplan.
Tillatte hjelpemidler:
Enkel kalkulator (HP30S og/eller Citizen SR-270X), samt Rottmanns Matematisk formelsamling.
Generelt:
Semesterprøven er 20 % av den endelige karakteren, men teller kun i positiv retning.
Eksamenstiden vil være på 90 minutter. De som har krav på ekstra tilretteleggning bes ta kontakt med instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag (7. etasje, Sentralbygg II).

Husk studiebevis og semesterkort, og blå eller sort penn. Fordi svararkene skal leses elektronisk, er det ikke tillatt å skrive med blyant. Se også instruksjoner for semesterprøven, og et eksempel på hvordan svararkene blir seende ut.
Hva gjør du dersom du ikke kan møte:
Vanlige eksamensregler for fravær gjelder. Hvis du har gyldig fravær på semesterprøven, må du levere legeattest eller lignende til instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag (7. etasje, Sentralbygg II) innen en uke etter selve prøven.
For studenter med gyldig fravær arrangeres en utsatt prøve ca. to uker etter den ordinære prøven.