TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

Pensum

Lærebøker:
C. H. Edwards Jr. og David E. Penney: Elementary Linear Algebra, (alle utgaver er likeverdige) ISBN 0-13-258245-7
Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave, ISBN 0-471-728977
Fra Elementay Linear Algebra:
Kapittel 1: 1.1 - 1.5
Kapittel 2: 2.1, 2.2 (til Determinants and permutations s. 87), 2.3, 2.4
Kapittel 3: 3.1 - 3.4 (kjenne innholdet av)
Kapittel 4: 4.1 - 4.4
Kapittel 5: 5.1, 5.2, 5.4
Kapittel 6: 6.1, 6.2, 6.3 (til Predator-prey models s. 284, 6.4 (til Appendix ... s. 298)
Kapittel 8: 8.1
Fra Advanced Engineering Mathematics:
Kapittel 2: 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 (til Case II s. 70), 2.6, 2.7, 2.8, 2.10
Kapittel 4: 4.0, 4.1, 4.2 (til Basis ... s. 138), 4.3 (til How to graph ... s. 140)
Kapittel 13: 13.1, 13.2
Tillegg:
Notat om ubestemte koeffisienters metode.
Alle øvinger med løsningsforslag regnes som en del av pensum.